onsdag den 15. april 1998

Kommuner vil tvangsadoptere


Kommuner vil tvangsadoptere

15. april 1998 Politiken Sektion Af Gitte Svanholm og Rune Huvendick Jensen


Politisk opbakning til at sikre truede børn via adoption - kommuner vil gribe hurtigere ind. Landets tre største kommuner er positivt indstillede over for at bortadoptere flere helt små børn med tvang, når deres forældre ikke magter at tage sig af dem. De konservative og Det Radikale Venstre mener, at muligheden bør bruges væsentligt mere. I Københavns Kommune finder socialborgmester Winnie Larsen-Jensen (S), at den nuværende lovgivning gør det meget svært at bortadoptere med tvang. Hun ser gerne, at lovens ånd, der i dag dikterer, at der altid skal arbejdes på, at børn bliver hos deres biologiske forældre, bliver ændret.

- Kommunerne bør have den mulighed at tvangsbortadoptere, som stort set ikke eksisterer i praksis nu. Man kan spørge sig selv, om det altid er i barnets tarv, at det skal hjemgives til far og mor. Jeg har i hvert fald set nogle sager, som skærer i hjertet, siger Winnie Larsen-Jensen. I Odense har formanden for børne- og ungdomsudvalget Tina Bue Jensen (S) aldrig oplevet et barn blive bortadopteret med tvang. Men hun er ikke i tvivl om, at det indimellem er nødvendigt. - Vi burde helt sikkert gøre det noget mere. Det er ikke barnets tarv at blive sendt hjem til nogle forældre, som ikke kan passe det, men vi gør det jo alligevel, siger Tina Bue Jensen.

MANGLENDE MOD

Hun mener, at hjemgivelsesprincippet er det rigtige udgangspunkt for lovgivningen. Problemet er, at lokalpolitikerne ikke har haft mod til at sende et signal til sagsbehandlerne, om at det er i orden at bortadoptere med tvang. Og uden politisk opbakning, sker der ikke noget, mener Tina Bue Jensen. I Århus Kommune undrer rådkvinde Lis Særkjær Petersen (S) sig over, at der i Norge bliver bortadopteret 100 børn med tvang om året mod kun ét i Danmark, når de sociale problemer givetvis er de samme. Hun vil nu bede sin forvaltning undersøge mulighederne for at bortadoptere med tvang og vil ikke tøve med at gå til socialminister Karen Jespersen med eventuelle forslag til lovændringer.

HURTIGERE BEHANDLING

Fra Christiansborg sender socialordfører fra Det Radikale Venstre, Anders Samuelsen, en kraftig appel om at skærpe retningslinierne, så en bortadoption kommer til at gå meget hurtigere. I dag kommer alle løfterne om bod og bedring af problemerne forældrene til gode, mener Anders Samuelsen: - Tvivlen bør komme børnene til gode, det er dem, der tager varig skade. Der er absolut ingen grund til at vente på, at ulykkerne sker. Også hos de konservative, som traditionelt er imod indgreb i familien, er der støtte til bruge muligheden for tvangsadoption meget mere. Den langvarige sagsbehandling og den frivillige model for anbringelse af børn, vi kender i dag, bygger på et misforstået hensyn til familien, mener socialordfører Jens Heimburger.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.