tirsdag den 8. maj 2001

Odense svigter ved anbringelser af børn


Odense svigter ved anbringelser af børn
8. maj 2001 Fyensstiftstidende.dk

ODENSE: De 600 frivilligt anbragte eller tvangsanbragte børn og unge i Odense fik sidste år ikke den behandling af kommunen, de har krav på efter love...HANDLEPLAN OG TILSYN

Ifølge Serviceloven skal områdekontorerne udarbejde en handleplan, når et barn/ung anbringes.

Det kan være familiepleje, døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted.

Handleplanerne er en slags kontrakt mellem kommunen, anbringelsesstedet, familien og den unge.

Handleplanen følges op første gang efter tre måneder. Derefter hvert halve år.

Plejefamilien skal have et årligt tilsynsbesøg.


ODENSE: De 600 frivilligt anbragte eller tvangsanbragte børn og unge i Odense fik sidste år ikke den behandling af kommunen, de har krav på efter loven.

Odense Kommunes Serviceafdeling har i den anledning fået en gevaldig opsang fra Kommunernes Revisionsafdeling.

Herfra konstateres det, at områdekontorerne ikke overholder Servicelovens bestemmelser om handleplaner for børnene og de unge.

- Vores gennemgang har vist, at tidsfristerne for handleplaner for de unge i flere tilfælde ikke efterleves, ligesom det er konstateret, at kvaliteten og omfanget af opfølgningerne er meget svingende og ikke lever op til lovgivningen, påpeger revisionen.


Også kritik sidste år

Revisionen henstiller, at kommunen snarest foretager nødvendige justeringer i administrationen for at bringe sig på højde med loven.

Det er anden gang på to år, kommunen får ris for sin sagsbehandling på området.

Allerede sidste år blev kommunen kritiseret af revisionen for ikke at overholde tidsfristerne for opfølgning på handleplanerne i 1999, men problemerne fortsatte.


Et svigt i rådgivningen

- Det er et svigt, når rådgivningssystemet ikke følger med. Jeg kender flere plejefamilier, der ikke har haft det årlige tilsynsbesøg fra kommunen, ligesom der ikke er fulgt op på handleplanerne, siger byrådsmedlem Stig Vorstrup (S), der selv har tre plejebørn.

Han sidder også i tvangsfjernelsesudvalget i Odense Kommune.

- Man er nødt til at stramme op. Ellers er der nogen, der må sidde med røde ører i kommunen. Men vi kender jo godt sangen om, at de ansatte på områdekontorerne har for travlt, siger Stig Vorstrup.

Han er også bekymret for, om kommunen kan leve op til en ny lov vedrørende anbringelser. Siden 1. januar har forældre, der har fået deres barn anbragt, fået ret til en personlig rådgiver.

- Kommunen skal finde en rådgiver til forældrene, hvis de ikke selv peger på én. Og det er kommunen slet ikke kommet i gang med, siger han.

Det lykkedes ikke i går at få en kommentar til kritikken fra rådmand Ruth Larsen (S) eller servicechef Svend Erik Rasmussen.

Børn- og Ungeforvaltningen forklarer over for det politiske udvalg, som behandler sagen i dag, at forvaltningen har taget initiativ til at få løst problemerne.


600 handleplaner

Konkret har områdekontorerne iværksat, at samtlige cirka 600 handleplaner er fulgt rettidigt op pr. 1. april i år.

Sagsbehandlerne har fået hjælp til at bruge nogle elektroniske værktøjer, der kan lette behandlingen af sagerne.

Desuden har alle lederne i Serviceafdelingen været igennem et lederudviklingsforløb.


Savner støttebesøg

Familieplejen på Fyn i Ringe får mange henvendelser fra plejefamilier, der gerne ville have støttebesøg fra familie-plejen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.