mandag den 1. oktober 2001

Nyt politisk opgør om det gamle Courage-projekt

Nyt politisk opgør om det gamle Courage-projekt
1. oktober 2001 Fyens Stiftstidende Odense Jørgen Volmer

BUDGET: Rådmand Ruth Larsen vil bevare omstridt projekt, Venstre og radikale imod .

ODENSE: Der er lagt op til et nyt politisk opgør om det tidligere Courage-projekt for otte-ti adfærdsvanskelige, udenlandske drenge. Projektet, der har fået navneforandring til det knap så overskrift-venlige "Heldagsskolen på Blangstedgaard", kører på en tillægsbevilling dette år ud.

Og der blev ikke plads i det nye budget til de 3,7 millioner kroner, det vil koste kommunen at føre skolen videre.
Men rådmand Ruth Larsen (S) er indstillet på, at pengene alligevel skal findes på det bestående budget.
Der skal altså prioriteres om endnu en gang, ligesom der skal, når hun vil finde lidt penge til forbedring af legestuerne.
- Jeg mener, det er bedst, vi løser opgaverne lokalt frem for at sende de unge langt væk, siger Ruth Larsen (S).
Hun har endnu ikke undersøgt mulighederne for at skaffe de 3,7 millioner kroner.
- Der er tale om drenge, som har behov for en særlig pædagogik. Og det er vigtigt at få vendt den negative udvikling, de er inde i. Derfor er det politiske signal fra os, at vi må finde pengene, tilføjer rådmanden.

Venstre imod

Det bliver dog ikke med Venstres hjælp, Ruth Larsen får de økonomiske ender til at nå sammen.
Venstre tordnede mod tillægsbevillingen på 2,4 millioner kroner til heldagsskolen, da den blev vedtaget i byrådet i januar efter en hed debat.
Og modstanden er intakt hos medlem af børne- og ungeudvalget, Lars Chr. Lilleholt. Han er også politisk ordfører for sit parti.
- Vi ser helst projektet stoppet. Resultaterne er for dårlige i forhold til prisen på cirka 300.000 kroner pr. elev, siger Lars Chr. Lilleholt.
- Det er også forkert, at der ligger et element af belønning i det at komme på heldagsskolen. Bare man har gjort sig tilstrækkelig umulig, så sættes der alt muligt i værk. Det bryder vi os ikke om, i stedet skal der være et element af straf, hvis man opfører sig meget dumt, mener han.
Den radikale Erik Simonsen, som ganske vist ikke er medlem af udvalget, så netop den manglende bevilling som et af de få lyspunkter ved budget-forliget i tirsdags.
- Heldagsskolen er et bundløst kar, og det er godt, den nu nedlægges, var hans kommentar efter forliget.

SF støtter ideen

Om det går sådan, afgøres i sidste ende af SF's Morten Rettig og den konservative Lasse Bork Schmidt.
De er hver for sig tungen på vægtskålen i udvalget.
Morten Rettig vil støtte Ruth Larsen i bestræbelserne på at finde pengene til heldagsskolen.
- Alternativerne til heldagsskolen, f.eks. anbringelserne uden for hjemmet, vil ofte være endnu dyrere. Derfor er det en god idé, hvis skolen kan fortsætte, siger Morten Rettig.
- Men det kræver nok en større økonomisk øvelse at få det hele på plads. Den deltager SFgerne i, tilføjer han.
Det var ikke muligt at træffe Lasse Bork Schmidt for en kommentar.

Fakta: COURAGE-HISTORIEN

Courage-projektet blev startet i 1999, finansieret af EU's socialfond med 3,2 millioner kroner. I både 2000 og 2001 har de fynske skatteydere betalt Courage-projektet. Odense Kommune har ydet 2/3, amtet resten. Bevillingen i 2001 lød på i alt 3,6 millioner kroner. I år er navnet ændret fra Courage-projektet til Heldagsskolen på Blangstedgaard. Rent fysisk ligger den ved Rosengård Ungdomsskole ved Hus 88 i Blangsted-gaard-bebyggelsen i Odense SØ. Der er plads til 10 elever.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.