søndag den 4. november 2001

Uro omkring anbragte børn


Uro omkring anbragte børn
4. november 2001 Jyllands-Posten Sektion 1 Side 2 Niels Højland

Politiker konstaterer, at sagsbehandlingen i Odenses børn- og ungeforvaltning sejler.


Arbejdet i Odense Kommunes børn- og ungeforvaltning er tæt på kollaps. Sådan opleves det af medarbejderne efter den seneste uro i ledelsen af børn- og ungeforvaltningen. Og det socialdemokratiske byrådsmedlem Tina Bue Jensen, der er formand for kommunens tvangsfjernelsesudvalg, siger rent ud, at tingene sejler. Fire chefer på mellemlederniveau har fået verbale påtaler og skriftlige irettesættelser på grund af forsømmelighed. Blandt andet er det påpeget, at cheferne i en række konkrete sager ikke har efterlevet de lovkrav, der gælder i forbindelse med børn, der er anbragt uden for hjemmet. Det er den øverste administrative chef for Odense Kommunes børn- og ungeafdeling, administrerende direktør Peter Steen Jensen, der har i praksis har formuleret kritikken og uddelt reprimanderne.


Har forladt jobbet
To af de udskældte chefer er imidlertid blevet så fortørnede, at de med omgående virkning har forladt deres job. Mens den ene har fået ny stilling som socialchef i Kjellerup Kommune, har den anden ikke en ny stilling på hånden. 

De to andre ledende medarbejdere har taget kritikken til efterretning. Det er sket, selv om de reelt ikke har haft noget ansvar for de forhold, der kritiseres, idet episoderne omhandler ting, har hørt under tidligere ledere af afdelingerne under en tidligere struktur. 

"Der mangler effektiv ledelse, og medarbejderne er ved at bukke under af arbejdspres på grund af administrative opgaver i stedet for sagsbehandling. Der er behov for, at der mere skarpt bliver sat struktur på arbejdsopgaverne. Sådan som jeg ser det, så sejler det på Odenses Kommunes områdekontorer inden for børn- og ungeområdet," siger den socialdemokratiske formand for kommunens tvangsfjernelsesudvalg, byrådsmedlem Tina Bue Jensen. 

Hun tillægger skiftende omfattende strukturomlægninger inden for børn- og ungeforvaltningen i Odense gennem de seneste år en væsentlig del af skylden for, at ledelsen har mistet overblikket, og at der er store problemer med sagsbehandlingen. Det var i går ikke muligt for at træffe den politisk ansvarlige rådmand, Ruth Larsen (S), eller børn- og ungeafdelingens administrerende direktør Peter Steen Jensen. niels.hoejland@jp.dk

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.