tirsdag den 11. december 2001

Tak for støtten


Tak for støtten
11. december 2001 Fyens Stiftstidende Odense Elna Jensen, Gyldenløvesgade 11, Odense C


TVANGSFJERNELSE: Som formand for Borgerhjælpen i Odense vil jeg gerne forsvare de unge, som mødte op ved et byrådsmøde, hvor tvangsfjernelsen af Maria blev behandlet. Ingen forsvarede Maria dengang, ingen gjorde noget, da Tina Bue Jensen fik pigen fjernet. Ifølge avisen blev hun hentet i skolen og, uden et farvel til sin mor, kørt til en institution i Kerteminde. Maria stak af derfra da to drenge slæbte hende ind på deres værelse. Hvad kunne der ikke være sket? Hvem har forsvaret Maria?

<Elna Jensen er formand for Borgerhjælpen.

Jo, det gjorde Sean og Paddy. De tænkte på andre end sig selv, de tænkte at Maria trængte til hjælp. Jeg syntes, at skal de to unge, der i denne anledning forstyrrede et byrådsmøde nu straffes, hvad skal man så gøre ved Tina Bue Jensen? Der må da været et vist ansvar for Maria og andre, som tvangsfjernes. 

Jeg kommer i tanke om en anden sag, hvor et barn blev fjernet. Da han udeblev efter en ferie, ville Tina Bue Jensen have ham tilbage til institutionen. Sagen endte i landsretten i København, her dømtes drengen hjem. 

Villy Søvndal, SF'er og medlem af Folketinget, har i bladet Femina den 1. marts 2001, nr. 9 en stor artikel om tvangsfjernelse af børn, som har ret til en talsmand, og på at blive hørt inden anbringelse nogen steder. Også børn under 12 år kan høres alt efter skøn, og at børn som regel elsker deres forældre. Villy Søvndal fortsætter: "derfor skal man overveje, hvad man udsætter barnet for". 

Det burde Tina Bue Jensen rette sig efter. Hvad udsatte du Maria for? 

Paddy og Sean reagerede. De skal nok blive gode for de små i samfundet og for de svage. De bør ikke straffes, ej heller med en bøde. Loven siger også, at børn fremover selv kan udpege en talsmand, som kan følge dem i hele sagen. Søvndal fortsætter, at man ikke kan forvente, at forældre skal acceptere, at de ikke magter forældrerollen. At far og mor ikke er gode nok. 

Angående loven skriver Villy Søvndal meget mere om den nye lov om tvangsfjernelse, efter alt hvad der er at læse om dette emne, burde Paddy og Sean slet ikke straffes for at tale Marias sag. At trænge ind på et byrådsmøde var vel den eneste måde de kunne komme til orde på. 

Men det skal åbenbart have følger for Paddy og Sean, som i deres vrede over denne sag og for at komme til orde trængte ind i byrådssalen. 

Ingen led overlast. 

Det kunne Maria have risikeret, ingen straf og ingen, som tager ansvaret for det. 

Derfor mit ønske: tiltalefrafald for de to raske svende, Paddy og Sean. Tak I to.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.