onsdag den 10. april 2002

Børneskæbner koster dyrt


Børneskæbner koster dyrt

10. april 2002 Fyens Stiftstidende Odense Niels Chr. Bastholm


ODENSE: Odense Kommune bruger stadig flere penge på anbragte børn, specialundervisning og handicappede børn. I går fremlagde børn- og ungeudvalget 2001-regnskabet, og her er der brugt godt 11 millioner flere kroner end budgetteret på nogle af de mest sårbare børnegrupper. 

Alene udgifterne til boligskift for handicappede børn og deres forældre kostede knap fire millioner kroner mere end forventet. Det er en udvikling, vi har set i de seneste år i hele Danmark.

Antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmene stiger fortsat i hele landet. Og det gør udgifter til specialundervisning og boligskift for handicappede børn også, fortæller rådmand i Børn- og ungeforvaltningen, Ruth Larsen (S).

Det er specielt trist i forhold til anbringelser uden for hjemmene. Det er små børneskæbner, der ligger bag alle de kroner og ører. Der er for mange hjem, der ikke fungerer godt nok, siger rådmanden. 

Ifølge Ruth Larsen arbejder Odense Kommune tæt sammen med de største provinskommuner i Danmark i en fælles kamp for at finde løsninger på problemerne. Det gælder også de stigende antal børn, der modtager vidtgående specialundervisning. Den udgift er blevet to millioner kroner dyrere end budgetteret. 

Vi diskuterer blandt andet, om folkeskolen er rummelig nok, for det er bekymrende, at så mange børn bliver skilt ud, siger børnenes rådmand.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.