lørdag den 30. november 2002

Amtet: Klogt at kigge på anbringelserAmtet: Klogt at kigge på anbringelser
30. november 2002 Fyens Stiftstidende Odense Jørgen Volmer

HJEMMEFRA: Kritisk, faglig gennemgang af sagerne er altid godt.


ODENSE: Det er altid en god idé at tage et fagligt, kritisk service-eftersyn af sine sager for at få overblik over, om der nu også gøres det rigtige. Det mener Lilian Vaaben, leder af Fyns Amts familieafdeling, der bl.a. tager sig af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. Hun har kendskab til Odense Kommunes planer om at vurdere en række sager på ny. Det sker for om muligt at flytte børn og unge fra nogle af de dyre foranstaltninger til nogle billigere, f.eks. familiepleje. Udgangspunktet for en kritisk gennemgang af sagerne skal helst være, at man vil se kvaliteten efter i sømmene, fortsætter hun.

Lilian Vaaben vil ikke afvise, at det kan lykkes kommunen at finde andre, billigere og lige så gode foranstaltninger til nogle af de unge. Stor forskel i vurdering Men det er et svært område, erkender hun og nævner som eksempel en frisk undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Her er en række sagsbehandlere blevet spurgt, hvad de ville anbefale i en række konkrete sager. Det mest grelle eksempel var en sag, hvor anbefalingen lå fra at sende familien 14 dage på ferie i den ene ende til at tvangsfjerne barnet i den anden. Hvis der er så stor forskel i de faglige vurderinger, er der for alvor grund til at stramme op på kriterierne for de faglige vurderinger. Det vil jeg ikke afvise, at en række kommuner har brug for, siger Lilian Vaaben. Det hjælper faktisk Fyns Amt har efter et succesrigt pilotprojekt besluttet at måle effekten af anbringelserne på alle amtets 315 institutions-pladser.

Resultaterne fra pilotprojektet, der dækkede cirka 100 pladser, viser, at især brugerne (de anbragte børn og unge, red.) synes, foranstaltningerne hjælper. De er meget begejstrede, men også de andre involverede, vi har spurgt, synes, det har en god virkning. Svagheden ved undersøgelsen er, den kun dækker de unge, så længe de er tilknyttet amtet. Det ville være interessant at opsøge dem igen om et par år og se, hvordan det så er gået, mener Lilian Vaaben.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.