fredag den 29. november 2002

Ekspert: Tilfældigt med tilbud til børn og unge med Poul Nissen


Ekspert: Tilfældigt med tilbud til børn og unge
29. november 2002 Fyens Stiftstidende Odense Jørgen Volmer

ANBRINGELSER: Kun lidt viden om, hvad der hjælper børn og unge bedst.


ODENSE: Det er ofte mere eller mindre tilfældigt, hvor et barn eller et ungt menneske bliver anbragt, når det bliver fjernet fra hjemmet. Derfor er der grund til at tro, at ikke alle anbringelser er lige succesfulde. Det mener en ekspert på området, lektor fil. dr. Poul Nissen, Danmarks Pædagogiske Universitet. Der mangler simpelt hen viden om, hvilke børn og unge der har gavn af hvilke anbringelsesforløb.Og derfor er der brug for udvikling af nye arbejdsmetoder og -redskaber, siger Poul Nissen. Han arbejder i øjeblikket på to forskningsprojekter, der skal gøre udredningen af de enkelte sager bedre og frem for alt vurdere effekten af de forskellige tilbud til børn og unge, når de fjernes fra hjemmet.

Når det i dag vurderes, om en anbringelse har været vellykket eller ej, er det ofte behandleren selv, der vurderer indsatsen. Den viden, man får derigennem, er ikke særlig videnskabelig, fortsætter Poul Nissen. Han beskæftiger sig også med forarbejdet, før børn og unge anbringes. Her skal der altid laves en undersøgelse, men ifølge Serviceloven skal den ikke være "mere grundig, end der er brug for." De undersøgelser munder ud i en handle-anvisning, der for eksempel kan lyde: "Brug for faste rammer og forudsigelighed." Den anvisning er i allerhøjeste grad åben for fortolkninger. 

Desuden er det ikke sikkert, det anbringelsessted, socialrådgiveren derefter udvælger, har plads. Så bliver barnet anbragt dér, hvor der er plads i stedet for dér, hvor det har mest gavn af at være, påpeger Poul Nissen. Det svarer lidt til, at man bliver henvist til gynækologisk afdeling med en prostata-lidelse, fordi det er dér, der er bedst plads, tilføjer han. 

Der vil være mere og mere fokus på området i de kommende år, fordi udgifterne ventes at eksplodere. I år bruges der omkring otte milliarder kroner på anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. 


Om 10 år venter Kommunernes Landsforening, at tallet er 25 milliarder kroner, hvis den nuværende udvikling fortsætter.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.