lørdag den 30. november 2002

Minister kræver besked


Minister kræver besked

30. november 2002 Fyens Stiftstidende Odense


ODENSE: Socialminister Henriette Kjær (K) vil vide, hvordan Odense Kommune har tænkt sig at flytte rundt på børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. 

Det har hun meddelt kommunen pr. brev, og Odense skal svare ministeren inden fredag den 6. december. 

Hvis kommunen gør noget, som er i strid med Serviceloven, kan det i yderste konsekvens føre til, at de enkelte medlemmer af byrådet idømmes dagbøder. 

Byrådsmedlem Tina Bue Jensen (S) siger til Radio Fyn, at hun har fuld tillid til, at embedsmændene i Børn- og Ungeforvaltningen overholder loven, og at der tages hensyn til det pædagogiske islæt, hvis børn skal flyttes.

Tilsynsrådet skal også kigge på, om kommunen overholder Serviceloven. Det har Kristian Kristensen, forfatter, bedt om. (vol.)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.