torsdag den 14. november 2002

Pris per barn: 1,1 millioner kroner


Pris per barn: 1,1 millioner kroner

14. november 2002 Fyens Stiftstidende Odense Karsten Hüttel

ØKONOMI: Så meget koster det at have en ung på en lukket institution .ODENSE: Det koster Odense Kommune 402.000 kroner kroner at have et vanskeligt ungt menneske anbragt på en lukket institution. Hertil kommer en udgift for Fyns Amt på 700.000 kroner. Samlet pris: cirka 1,1 millioner kroner. Det fremgik af en redegørelse i byrådssalen fra Børn- og Ungeforvaltningen. Det var Enhedslistens Per Berga Rasmussen, der havde stillet en række spørgsmål, fordi budgettet for 2003 indeholder besparelser på 3,2 millioner kroner i den forebyggende indsats for truede og udsatte børn og unge.


Negativ betydning 

Det fremgik direkte og indirekte af spørgsmålene, at Per Berga Rasmussen er bekymret for, at besparelsen vil få negativ betydning. Rådmand Ruth Larsen (S) oplyste i byrådssalen, at det er besluttet ikke at genbesætte ledige stillinger samt i mindre omfang sætte timetallet ned for enkelte medarbejdere. Overordnet konstaterede rådmanden, at besparelsen ikke vil betyde, at der skæres hjælpeforanstaltninger væk. Derimod vil der være børn og familier, der tilbydes en mindre indsats end i dag - for eksempel vil nogle forløb blive kortere end det, der i dag gælder. 

Lavere serviceniveau 

Besparelsen vil også betyde et generelt lavere serviceniveau, men det skal først politisk besluttes efter en analyse. Ruth Larsen regner ikke med, at der vil blive flere anbringelser, som kunne have været forhindret ved en tidligere indsats. På samme måde konstaterer hun, at det lavere serviceniveau ikke ventes at være lig med, at kriminaliteten blandt de unge stiger. Langt hovedparten af de børn/unge og familier, der er tilknyttet projekter, er ikke kriminalitetstruede, konstaterede hun. 

Den gennemsnitlige pris i særlige projekter er 150.000 kroner per barn. Hvis barnet eller det unge menneske skal anbringes uden for hjemmet, er den gennemsnitlige pris for Odense 366.827 kroner om året. Hertil kan der komme udgifter, som amtskommunen dækker. Det gælder de sager, hvor prisen er over 402.000 kroner.

Fakta: 650 UNGE
I Odense Kommune er cirka 650 børn og unge anbragt uden for hjemmet, oplyser servicechef René Junker. Det koster kommunen 200 millioner kroner om året. På den konto skal næste år spares 9,5 millioner kroner. 60 millioner kroner bruges til forebyggende indsatser. Her skal spares de 3,2 millioner kroner, som blev omtalt på byrådsmødet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.