tirsdag den 3. december 2002

Byge af Berga-spørgsmål


Byge af Berga-spørgsmål
3. december 2002 Fyens Stiftstidende Odense Jørgen VolmerODENSE: Enhedslistens Per Berga Rasmussen ønsker fuld klarhed over, om det er lovligt, når Odense Kommune vil til at se på området for anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. 

Derfor har han stillet en række spørgsmål, som han ønsker besvaret på næste byrådsmøde, onsdag den 11. december - det sidste i år. Cirka 650 børn og unge i Odense Kommune er i dag anbragt uden for eget hjem. <p>Som følge af kravet om besparelser på knap 10 millioner kroner i 2003 og knap 12 millioner kroner de næste år, er Børn- og Ungeforvaltningen begyndt at gennemgå alle sager. Det sker med henblik på at finde en billigere - og lige så god - løsning som i dag.

Per Berga Rasmussen vil bl.a. vide, om det er lovligt ifølge Serviceloven at vedtage generelt, at familier ikke længere kan tilbydes anbringelser i døgnregi. Det har forvaltningen lagt op til i et af sine forslag. Et andet forslag er som hovedregel at anbringe unge over 17 år på eget værelse med støtte (tilsyn, red.) Også her ønsker Per Berga svar på, om det er lovligt med en hovedregel om det, og han spørger i samme åndedrag, om ikke kommunen skal visitere til den indsats, der individuelt gavner den enkelte bedst muligt. Han spørger også om, hvorvidt det er lovligt at finde andre typer af anbringelser for børn ud fra målet om at finde den løsning, der er billigst for kommunen. 

Per Berga ønsker endelig at vide, om der er lavet vurdering af risikoen ved at omvisitere børn, unge og familier, der gennem en grundig forberedelse er anvist ophold på en døgninstitution. 

Spørgsmålene er formuleret som en forespørgsel. Den slags besvares altid skriftligt, og uden at der kommer nogen egentlig debat ud af det i byrådssalen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.