lørdag den 7. december 2002

Rådmand afviser anklager


Rådmand afviser anklager
7. december 2002 Fyens Stiftstidende Odense Vagn Erik Andersen


ODENSE: Når sagsbehandlerne i Odense Kommune for tiden tjekker efter, om børn, der er anbragt uden for hjemmet, skal flyttes til andre tilbud, er det ikke alene for at spare penge. 

Det forsikrer rådmand Ruth Larsen (S) i et svar til Socialministeriet, som havde spurgt Odense Kommune til sagen. 

Ifølge DR Radio Fyn skriver Ruth Larsen til ministeriet, at hun udmærket er klar over, at kommunen ikke må ændre på anbringelserne alene for at spare. Hun erkender i brevet, at der er lavet en plan for, hvordan man kan spare ved at se nærmere på 40 sager. Men hun understreger, at der ikke på forhånd er sat navn på, hvem der skal flytte.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.