søndag den 29. maj 2005

Børnehaveskift 3 år 4 måneder gammelMor har bedt om denne beskrivelse af barnet:
Han kommer glad ind af døren om morgenen og spiser morgenmad.
Han har en rigtig god kammerat. De leger og leger. De har det sjovt sammen og griner. De fører lange samtaler, mens de går ude i terrænet i timevis og finder snegle. Herefter kan de lave en sneglebutik.
Vi er en udebømehaven. Her trives han fint - højt til himlen og store armbevægelser. Han bevæger sig meget og elsker at klatre, hvilket han også er dygtig til.
For at hjælpe ham med at få en rytme, er vi her på det seneste begyndt at putte ham til middag. Selvfølgelig noget vi har samarbejdet med mor omkring. Han sover 1 -1,25 timer, og vi vækker ham.
Han er svær at vække. Hvis han ikke sover til middag, vil han falde i søvn sidst på dagen midt i en aktivitet. Resultatet er, at han først kan sove over midnat derhjemme. Det giver en ond cirkel. Denne struktur har hjulpet ham til en gladere, frejdigere og mindre konfliktfyldt hverdag.
Ressourcer:
Tillidsfuld, glad, nem at motivere, god til at koncentrere sig om sine projekter, har bevægelsesglæde, selvstændig, vilje stærk, robust, kærlig, fantasifuld, finder på løsninger, hygge
snakker, eksperimentere med materialer. Jord, vand, sand....Har stor fascination af
småkravl, glad for at male, god til at lege med andre & sig selv, også glad for at være sammen med en voksen til at fodre, bage boller, i køkkenhaven, læse ...
Behov:
Struktur f.eks. i form af middagsluren
Klare grænser - hvad må jeg og hvad må jeg ikke, hvor langt må jeg gå etc.
Han har sin egen dagsorden - ved anerkendende kommunikation, kan man nå indtil ham, og modvirke trods.
Han er en dejlig dreng. Vi kommer til at savne ham.
Med venlig hilsen

Vi flyttede til Aalborg for at jeg kunne undvige dagpenge. HK hjalp mig med at kom ind på Aalborg universitet, hvor jeg pendlede og tog matematik A og fysik  B for at få adgang på 3. semester grundet merit jf mit sygeplejerske og datamatiker uddannelse. Således kunne jeg undvige dagpenge da HK sagtens kun se der ingen arbejde var som datamatiker og det nok ikke går med vagtarbejde som enlig mor grundet børnepasning. Jeg havde ellers gjort meget for at få ting til at hænge sammen både ved at kæmpe for døgn pasningsmuligheder for plejepersonale samtidig med at ansætte f.eks kvalificerede au pair mm. Men måtte sande så længe jeg ikke kun trække udgifter udover alm. børne have og vuggestue takster fra kunne jeg ikke som enlig mor uden familie fortsætte. Ikke med mindre jeg på sigt vil blive syg af arbejde, samt ekstra arbejde for at dække weekend og aften pasning.

Vi så farfar mm. men børnenes far kun ikke have reguler samvær, og familien havde alle fast arbejde osv. så de kun hellere ikke hjælpe med børnepasning.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.