mandag den 20. oktober 2008

Udtalelse klasselærer

Mentiqa Hadsten, 20. oktober 2008

Han startede i 0. klasse på Mentiqa, Hadsten, i august 2008. Fra første dag har han vist en
enorm interesse for skolen. Han har suget viden til sig og efterspurgt mere og mere hver eneste
dag.

Da han startede på skolen viste han ofte en adfærd som tydede på manglende erfaring med
sociale spilleregler. Han så ikke sig selv som en del af en gruppe og viste ingen forståelse for
nødvendigheden af, at indordne sig i situationer hvor andre børn ville finde det naturligt.

Undervisning fra tavle, kollektive beskeder og samarbejde i grupper medførte straks en reaktion
fra ham. Opmærksomheden forsvandt og han blev rastløs. Kort efter stod han måske på sit
bord og kastede med bøger efter de andre børn eller råbte højt. Især de af klassens elever han
opfatter som fagligt svagere end han selv, stod for skud både fysisk og verbalt. Umiddelbart efter
var det ikke usædvanligt at han tyssede på de andre fordi de var støjende, og forstyrrede ham
i hans arbejde.

I frikvarterne var der mange lignende oplevelser. Ofte endte forsøg på leg med andre i
skænderier, gråd og slagsmål for Marius. Flere gange har han givet udtryk for, at andre ikke
forstår hans regler. Alligevel er han på intet tidspunkt stoppet med at forsøge på at indgå i sociale
sammenhænge.

Både i timer og frikvarter er det tydeligt at han reagerer meget impulsivt og følelsesladet. Han
er efterfølgende meget bevist om hvad der er sket og hvorfor, men den viden formår han ikke at
inddrage i sine handlinger. Samtaler om dette kan gøre han så frustreret at han reagerer
fysisk overfor mig eller andre voksne.

På Mentiqa har han oplevet meget faste rammer og en stor forudsigelighed i dagligdagen. Han
har også mødt voksne som tydeligt viser ham at de kan rumme ham. Det er min opfattelse at det
har hjulpet ham. Han har på relativt kort tid udviklet sig til en dreng der viser voksne tillid og
som forsøger at samarbejde.

Det har givet resultat. De sidste uger har der været mærkbart færre konflikter omkring ham i
skolen. Han arbejder koncentreret i timerne og leger med en pige og to drenge fra klassen i de
fleste pauser.

Han er inde i en meget positiv udvikling og det er tydeligt han trives. Problemer omkring social
adfærd er på ingen måde forsvundet, men gennem faste rammer, forudsigelighed og vejledning
bliver de mindre for hver dag.

Fagligt ligger han over hvad man vil regne som alderssvarende.

Mentiqa, Hadsten

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.