fredag den 19. marts 2010

Akut hjælp ønskes!


Akut hjælp ønskes!

I går blev der ved et møde i kommunen fastholdt at drengen skal i skole på mandag. Jeg ønsker akut hjælp til mit barn da jeg har søgt kommunen om flyttehjælp og hjælp til at kom på Mentiqa Odense idet vores kommune ingen aktualle tilbud har til børn med særligeforudsætninger, som beskrevet i hans PPR journal.

Det eneste skole barnet har fungerede uden støtte som del af en lille klasse var på Mentiqa Hadsten. Mentiqa hadsten gik desværre konkurs, ellers ville han havde gået der endnu. Vi vil ikke have så stor problemer i børnehave, med andre skoler og kommunen hvis kommunen havde et tilbud der matchede det behov drengen har. Ifølge folkeskoleloven er det kommunen der skal finde et tilbud der matcher barnet og det mener de at de har.

Han var der glad og tilfreds med at gå i skole på Mentiqa. Han ønsker ikke at genoptag hans skoletilbud på den valgte folkeskole, men det har kommunen bestemt at han skal. PPR har ikke beskrevet at han var på Mentiqa Hadsten i næsten et helt skoleår, og at bare to måneder efterskolestart der var han i stigende trivsel. Se vedlagte udtalelser fra hans lærer. Hans andre lærer kan kontaktes for en udtalelse også, de havde kendt os i næsten et skoleår uden samarbejdsproblemer. Se bilag 1, 2

Først efter en avisartikkel blev vi givet et tilbud på Vellevskole med 10 timers støtte om ugen. Meget tidligt i forløbet havde han stor adfærdsændringer og det vist sig at han ikke trivedes. Han blev vred, fulgt ikke undervisningen, tissede i seng og havde mareridt. Herudover blev han slået at en klassekamerat som han blev meget bang for og et yngre barn i skolefritidsordning. Herudover oplevede han desvære i hans kørselsordning at blive truet af en chauffør med at skal "holde kæft" ellers smider de ham af på et mark. Jeg meldt ham syg da han vil slå tilbage, idet en dreng som er beskrevet som sød og kærlig ikke må ønske at slå tilbage hvis de andre ikke stopper. Psykisk havde han det meget dårligt. Jeg kan ikke få kommunen til at anerkende dette andet end jeg selv skal finde et skole hvis jeg er utilfreds eller at det er mit eget valg om han skal i taxa. Se bilag 3.


Den 26. august 2009 besøgt hans klasselærer fra Mentiqa Hadsten ham i skolen hvor der blev noteret at han udviser tegn på stress idet han spiser i alle timer og det havde han ikke gjørt på Mentiqa Hadsten jvf. hans PPR journal. Den samme dag søgt skolefritidsordningen flere støttetimer til ham at han således får 19 timer om ugen, det fik jeg ikke besked om. Der beskriver de ham som en dominant og intens dreng der skal følges tæt af en voksen hvis han skal udvikle legekompetancer. Jeg blev beskrevet andet i hans ppr journal. Se bilag 4.


Den 18. september tog jeg ham ud af skolen idet hans skolesituation belv kritisk og han flere gange kom ukontaktbart hjem. Se vedlagte email fra mig, bilag 5. Efter flere emails til kommunen fik jeg et møde den 22. oktober med skolen, skolepsykologen og den 3. ny støttepædagog hvor jeg blev fortalt at det er op til forældrene at samarbejde. Mødet forløb yders dårligt. Her blev jeg præsenteret for en handleplan. Han havde ingen handle eller elevplan da han var i skolen - det kun de først lave til Jul. Lige efter fik han også et afskedsbrev fra hans klasse, selv om jeg ikke havde meldt ham ud men ønskede handleplaner så vi kun forbedre hans forløb. Bilag 5.


Den 24. november havde jeg et møde med børn og unge chef og direktøren hvor det skoletilbud blev fasthold, men vi måtte ikke tale om den da vi har brugt for meget tid på dette. På mødet blev det ikke drøftet at han blev slået, havde 3 forskellige støttepædagoger indenfor 2 måneder osv. Jeg kontaktede Borgmesteren, men det viste sig at kommunen havde lige fået en ny så jeg skulle kontakted Nils Borring som lige blev borgmester. Det resulterede i et brev i februer hvor jeg fik et brev fra skolechefen om at jeg selv skal tage kontakt til skolen omgående for at han skal start. I brevet ståed der at borgmesteren og byrådsmedlem havde forstået min hendvendelse som værende at jeg var usikker på hvilke tilbud mit barn havde - igen intet om det problemer han oplevet. Jeg havde tydligvis forklarede vores problemer. Se bilag 6.

I begyndelse af marts fik jeg et plan for at drengen skal start med eneundervisning. Jeg er nu helt ekskluderet fra hvad min søn skal have af tilbud, og beslutninger træffes via direktøren og skolechefen. Se vedlagte email mellem skolen og mig. Han skal starte senest den 22. marts. Planen inkludere ingen handleplan for det psykiske del af hans skolegang og det bekymre mig. Han skal alene afsted. Den psykiske del blev slet ikke besvaret i et mail jeg skrev og spurgt ind til dette. Se bilag 7, 8, 9 og 10. I mails mellem skolelederen og mig kan det belyses at hun undlader at svare på den del.


Drengen er meget asynchron udviklet. Jeg har i flere år selv haft kontakt til Ole Kyed, men har ikke kunnet få hjælp fra Aalborg eller Favrskov kommune til ham ifm. hans særlig forudsætninger sådan at Ole Kyed kan tilknyttes som konsulent og jeg har ikke haft økonomiske muligheder for at selv betale for dette. Vi flyttet til Hadsten for at kunne bruge Mentiqa Hadsten. Se bilag 11, og 13.

Ingen skole ønsker at tage frivillig imod han i Århus, Randers eller Favrskov i kraft af hans fortid på trods af næsten et år med minimal problemer på Mentiqa Hadsten. Det var først efter en avisartikkel vi blev hørt. Kommunen havde ingen tilbud til denne børnegruppe, men vi kun ikke få en konsulent på som kendt gruppen. Jeg ønsker at han skånes for at skal tilbage til endnu en skole der har kasseret ham, og nu med den 4. støttepædagog. Han er kendt for at have emotionelle og sociale problemer og alt det konstante skift er meget skadeligt for ham. Hertil udvist han tegn på massiv mistrivsel i tilbudet. Derfor ønsker jeg hjælp til at vi som familie flytter til Odense og at han starter på skolen der.Bilag 14 optagelse på Mentiqa Odense

Den 18. marts blev der afholdt et møde hvor jeg blev igen pålagt at aflevere ham, stadigvæk uden handleplaner, uden klageadgang. Til dette møde fremlagt kommunen deres syn på at de mener at begge min børn skal udredes på et institution hvor de skal bor uden mig, og jeg skal have et forældreevneundersøgelse. Inden jeg blev usamarbejdsvillig omkring hans skoletilbud var der ingen tale om undersøgelse osv. og den blev lavet i stor hast uden at beskrive hans skolebehov, kun med fokus på at jeg er et problem og har stor problemer. Dokumenteret med dårlig samarbejede med meget højt konfliktniveau omkring Drengen i vores forrige kommune og for det meste anonyme underretninger af mennesker der ikke kender os, udefra journalnotater fra 2005-2008. Kommunen ikke har inkluderet PPR udredning osv. fra 2009, eller det positiv skoleår 2008/09. Nu er fokus på omsorgsvigtsagen og ikke Hans' behov, op indtil januar var der ingen fokus på omsorgsvigt, på trods af et tværkommunal underretning fra året før. Se bilag 12.

Han er testede og ligger kognitivt hvad der forventes af et barn på 10-11 års alderen, da han var 7 år gammel as skolepsykologen i Favrskov. Han læser ikke og jeg har kæmpede for ordblind udredning siden maj 2009, hertil ligger han på 5-6 klasses Matematik men skolen kan kun differentiere udefra 2. klasses niveau. PPR har ingen indflydelse på det undervising skolen tilbyder. Meningen er at denne skoletilbud er et form for observation, men PPR undlod at skrive om hans positiv oplevelse på Mentiqa Hadsten som var næsten et helt skoleår.

Jeg har i går indleveret en flytteansøgning til Odense mhp. Mentiqa skolen i Odense. Det eneste grund til at han ikke er startet i Odense er fordi jeg ikke selv har råd til at flytte, eller skolen. Da jeg bedt om hjælp til dette blev min ønske kaldt for "urealistisk" fordi jeg ikke selv kan betale. Det er således først nu kommunen har kvitteret for vores ønske, men på en måde som om vi aldrig har ønsket det før januar, men der er et notat i PPR journal fra før han startede i skole hvor jeg fortæller at Mentiqa er et god bud.

Jeg har fra starten af ønsket at Ole Kyed som kender meget til drengen eller anden pædagogisk konsulent med erfaring på dette område bliver tilknyttet skolen, men det har ikke været en mulighed. Jeg ønskede allerede i juni en plan B hvis hans skulle få adfærdsændringer osv. Allerede 2 måneder efter skolestart blev jeg klar over han slet ikke trivedes, i modsætning til stigende trivsel efter 2 måneder på Mentiqa Hadsten. Jeg bliver slet ikke hørt eller taget alvorligt. Bilag 13 referat vedr. Chips test taget herhjemme og hvordan psykologen oplevet ham.

Jeg har hjemmeundervist ham siden september uden hverken økonomisk, pædagogisk hjælp fra kommunen til dette. Det har ikke været muligt at kom i dialog med Favrskov kommune og de mener det ikke er muligt at være i dialog med mig. Jeg mangler akut hjælp, for mit barns skyldt.
Vores situation er meget akut. Aflevere jeg ham ikke ender det i en tvangsfjernelse. Det er en uheldig kombination når hans symptomer indikere omsorgsvigt og når jeg har en meget problematisk samarbejde med to kommuner, hvor jeg ikke har set §§ undersøgelser og handleplaner fra vores tidligere kommune og massiv sagsbehandlings fejl, men ingen vil rette dette. 


Jeg kan ikke overkomme rettelserne da jeg fik journalen to år efter den var skrevet og en del korrespondance ligger ikke i journalen. Jeg har nu i 4 år prøvet at få Ole Kyed, psykolog med speciale i børn med særlige forudsætninger, tilknyttet sagen men har hverken fået en af eller bekræftelse så jeg har ingen klage adgang. Vores forrige kommune har kun brugt ham en time. Ingen ser på hans tarv i dette sag. Børn og Unge leder afviser blank at tage problemet med drengen særlig forudsætninger alvorligt. Det omsorgsvigt udredning er planlagt til maj og jeg ønsker vi flytter inden så han kan være i en skole der matcher hans behov, og fortsætter med udredningen i Odense da jeg mener han tager skade af det skoletilbud i Favrskov. Kommunen har først kvitteret for min ønske i sidste uge og bedt mig om at indhente et tilbud. Bilag 14


Så snart jeg ved hvem skal have Bilag så kan jeg fremsende dem. Helst per email så sagen hurtigt kan ses på.
mvh
Mor

Bilag 1: Udtalelse fra klasselærer på Mentiqa Hadsten.
Bilag 2: Udtalelse fra lærer til drengen på Mentiqa Hadsten.
Bilag 3: Skolens svar da jeg ønsket handleplaner.
Bilag 4: Skolens støtteansøgningen
Bilag 5: Brev til skolen, PPR og socialforvaltningen
Bilag 6: Brev fra skolechef
Bilag 7: Ny skoletilbud
Bilag 8: Spørgsmål til det nye tilbud
Bilag 9: Svar fra skolelederen
Bilag 10: Brev med skoletilbud juni 2009
Bilag 11: Mit ønske om et netværksmøde fra maj 2009
Bilag 12: Referat fra mødet den 18. marts
Bilag 13: Notat vedr CHIPS test hjemme hos os.
Bilag 14: Optagelse på Mentiqa Odense.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.