fredag den 12. marts 2010

Optaget Jubiii, nu skal vi bare ansøge om tilbud som "hjælp"!

Vedr. prøve uge her på Mentiqa-Odense friskole i 3 dage i uge 5 for vurdering om eventuel optagelse på skolen.

Skolen vurderer at de helt klart tilhører skolens målgruppe og begge børn er optaget her på Mentiqa-Odense fra dags dato.

Du må kontakte mig for nærmere dato for hvornår de kan starte.

Vedlægger nedenfor vores observationer af børnene mv.

Han faldt godt til med de andre elever i klassen, og det var tydeligt at han befandt sig vel sammen med ligesindede børn. Vi oplevede ham som en sød og meget videbegærlig dreng, hvis stærke side er matematisk.

I læsning ses der behov for ekstra læsetræning. Om hans manglende læsekundskaber er en form for ordblindhed eller traume/modstand overfor at læse, kunne ikke vurderes på 3 dage. Han opleves også som en grænsesøgende dreng, som har behov for voksne, som kan sætte rammer op, så han kan fokusere på sine opgaver.

Han tilhører den børnegruppe vi har mange af på skolen, hvor de reagere udadrettet, derfor har han specielt meget brug for lærere som kender og forstår pædagogikken for børn med særlige forudsætninger. Da han har behov for, at fremme sine sociale kompetencer, skal han have en undervisning, der tager højde for hans evne til at tænke abstrakt, som er en del forud for hans faktiske alder.

Han har brug for lærere der ser hans svage og stærke sider, hvilket vi kan rumme her på skolen, fordi vi har stor erfaring i børn, som har en asynkron udvikling, som han tydeligvis har.

I vores målgruppe af børn ses det ofte, på den udad reagerende type, at de har behov for grænser og en forudsigelig hverdag. Fælles for denne målgruppe er, at de søger voksenkontakt, når deres behov ikke bliver dækket af ligesindede børn. Mange af børnene her på skolen har asynkron udvikling, da dette ofte følger med en særlig høj begavelse.

Med venlig hilsen
MENTIQA-Odense

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.