fredag den 14. maj 2010

Folkeskolen svigter ordblinde

Folkeskolen svigter ordblinde


Forældre bliver i stigende grad trætte af at vente på, at skolerne tager deres børns massive læsevanskeligheder seriøst. Derfor betaler de selv tusindvis af kroner for at få undersøgt deres børn for ordblindhed uden om skolen.


- Der har været en klar stigning inden for de seneste fire år, siger Ulla Knudsen, der er afdelingsleder på Ordblindeinstituttet i Ballerup.


Hun fortæller, at instituttet har foretaget 36 såkaldt vejledende læseundersøgelser i år. 29 af dem mundede ud i, at barnet fik konstateret ordblindhed. Kun én af undersøgelserne blev betalt af barnets skole.


- Det er ikke rart at sige til forældrene, at det koster 5.700 kroner. Det burde jo være kommunerne og ikke forældrene, der betaler, siger hun.
Børnene betaler prisen
De 5.700 kroner er 'peanuts' i forhold til den pris, børnene betaler, fortæller Solveig Gaarsmand fra Forældrerådgivningen under Skole og Samfund.


- Det er ikke alene det, at barnet ikke lærer det, det skal. Det taber også sit selvværd, siger hun.


Alligevel går forældrene ofte forgæves, når de henvender sig til skolen eller kommunen. Mange har ventet i årevis.


- Der er en manglende vilje til at lytte i skolerne, siger hun. ´ - Og forældrene skal vide, at selv om de betaler for en undersøgelse, er det ikke sikkert, at der bliver taget hensyn til det i systemet. Det viser jo, hvilken disrespekt der hersker, siger hun.


Samme billede tegner Nyt Mod, der også tester børn for ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.


De har testet 20 børn i år, hvor forældrene var blevet så desperate, at de var villige til selv at betale for testen. 18 af børnene fik konstateret ordblindhed.


- Vi ser tit eksempler på børn, der har fået at vide, at de bare skulle tage sig sammen. Det er simpelthen så frygteligt, siger Lene Mølgaard, der er læse- og skrivekonsulent.
Forældre vil fralægge sig skyld
Det er skolerne i den enkelte kommune, der har ansvaret for, at børnene får det rette tilbud, hvis de har læse- og skrivevanskeligheder.


Hos Kommunernes Landsforening understreger Jan Larsen, konsulent i Børne- og Kulturkontoret, at kommunerne selvfølgelig skal leve op til deres serviceniveau, hvis de har en fornemmelse af, at et barn er ordblindt.


Men han mener samtidig, at de desperate forældre er billede på en uheldig tendens.


- Jeg tror, at det er en tendens, at forældre søger forklaringer. Mange fagfolk mener, at forældrene søger diagnoserne, for at de kan fralægge sig deres egen skyld, siger han.


- Man kan godt forestille sig, at denne vækst handler om forældre, der ikke synes, at deres børn læser godt nok i forhold til deres ambitioner. Derfor vil de gerne havde det afklaret, og det skaber jo et pres på de kommunale læsekonsulenter, fortsætter Jan Larsen fra KL.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.