torsdag den 6. maj 2010

Ombudsmanden spørger til kommunes afvisning af hjemmeundervisning


Ombudsmanden spørger til kommunes afvisning af hjemmeundervisning

Af: Henrik Stanek

Folketingets Ombudsmand har sendt en række spørgsmål til Holbæk Kommune, der afviser at give en 12-årig gigtramt pige hjemmeundervisning. Ombudsmanden vil blandt andet vide, om det spiller ind, at hun er ordblind og har brug for specialundervisning.

Pigens børnegigt er så slem, at sygdommen sidste skoleår medførte 36 fraværsdage. Men Vipperød Skole, hvor hun gik indtil sommerferien 2009, har afvist at hjemmeundervise hende. Skolelederen skønnede, at det ikke var en god ide, skriver Holbæk Amts Venstreblad.

Den afgørelse følger Holbæk Kommune, og dermed er Ågerup Skole, hvor hun i dag er elev, afskåret fra at give hende undervisning, når hun er syg.

Gigtforeningen vil have strammet op

Holbæk Kommune har fået medhold hos Tilsynet ved Statsforvaltningen Sjælland, men pigens forældre har klaget til Folketingets Ombudsmand, og han ønsker nu svar på, om konklusionen om, at pigen er for smerteplaget til at modtage sygeundervisning, bygger på en lægelig vurdering.

Desuden skal kommunen oplyse, om pigens ordblindhed - og derved behovet for specialundervisning - har spillet en rolle for afslaget på ekstra undervisning som kompensation for sygedagene.Problemet er velkendt for Gigtforeningen, der forsøger at få Undervisningsministeriet til at stramme bekendtgørelsen om sygeundervisning, så kommunernes forpligtelse er mere klar, skriver Holbæk Amts Venstreblad.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.