tirsdag den 24. august 2010

Skolebetaling

Brev fra mig til PPR


Så er det nye skoleår started. Børnene har det godt. Vi er i processen med at søge hans PC ved SU styrelsen og det er ret besværligt pga. hans lydfølsomhed og at vi ikke kunne finde frem til programmer SU styrelsen udlevere. 

Det er lidt trist at han skal undvære hans bæbar i processen men sådan virker systemet. Heldigvis bruger han det ikke i undervisningen før han er helt fadet til ro og de kender ham. Jeg håber bare den er klar når der er behov for den. Det er en langsommelig process og jeg har nu bedt om hjælp fra Kirsten som er læsekonsulent så vi kan løse det problem med hans lydfølsomhed inden hans udredning forældes. 
 
Jeg skriver til dig for at skolen kan få deres betaling. Det er skolens sekretær som står for dette vedr. betalingen af skolen. Hun rykkede mig for det i sidste uge. Jeg tror i alt hast er der sket en lille svipser.
 
Vi har fået en ny socialrådgiver som laver et nyt §50 undersøgelse. Jeg forventer at hun kontakter dig på et tidspunkt. Hun hedder SCH. Jeg var lidt overrasket over at hun intet vidste om Mentiqa for jeg forstået det sådan at du i sin tid søgt via børn og unge til skolens betaling. Men nu ved hun dette. 
Brev fra PPR


Tak for din tilbagemeldingen vedr. jeres opstart på Mentiqa, dejligt at høre at det går godt.

Jeg var i dialog med Skoleafdelingen vedr. betaling Mentiqa. Jeg tager fat i Skoleafdelingen og får bragt den økonomiske del i orden. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.