torsdag den 12. august 2010

Forældre holder ordblind datter hjemme #Holbæk

Forældre holder ordblind datter hjemme

HOLBÆK

En 12-årig ordblind skoleelev skal skånes for to skoleskift, mener forældre. Datteren bliver hjemme, indtil klagenævnet har afgjort, om Holbæk Kommune skal følge psykolog-anbefaling og sende pigen på Ordblindeinstituttet.

Claus og Louise Nielsen fra Holbæk holder deres stærkt ordblinde datter væk fra skole, indtil Klagenævnet for vidtgående specialundervisning har afgjort deres tvist med Holbæk Kommune.

Læs også: Holbæk taber sag i klagenævn

- Hun skal ikke udsættes for to skoleskift lige efter hinanden, siger faderen.

To kommunale afdelinger var uenige

I foråret anbefalede psykolog og læsekonsulent fra kommunens Børnekonsulentcenter, at den 12-årige pige kom på Ordblindeinstituttet.

Det har kommunens Familiecenter afvist. I stedet er familien blevet tilbudt, at Cecilie Nicoline kan begynde i sjette klasse på Tølløse Centralskole, hvor hun også ville få specialundervisning og it-rygsæk.

Forældre vil hjemmeundervise

Men forældrene har fortsat mest tiltro til, at det rigtige er Ordblindeinstituttets specialviden, små hold og ordblinderettet-undervisning i samtlige fag.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.