mandag den 16. august 2010

Stemmen er træls ... CDord

Tak for din tid i dag. Jeg har en dreng som er "lydfølsesom". Han har brugt CD ord og kun slet ikke holde Carstens stemme ud, og Idas stemme kan han bruge lidt ad gangen før han sagt fra og kun ikke presses til at bruge den. Adgang for alle var ingen success pga. lyden. Han er meget glad for lydbøger. Med lydbøger har det vist sige at der er nogle oplæsere han ikke kan høre på, så det er en velkendt problematik for os. Det har en betydning for os for at han bruger pc'en optimalt. Det har taget meget lang tid at finde frem til og afdække det problem.

Da han flyttet på en friskole skulle vi levere hans IT rygsæk tilbage til vores gammel skole et måned senere. Der var vi i processen at afdække problemet og nu skal vi søge om et nyt rygsæk. Han prøvede Idas stemme men med tiden undgik han at bruge det, pga. lyden der kradsede/generet ham. Jeg har øretelefoner han er glad for at bruge så det er ikke der problemet er. Med Idas stemme har vi prøvet at skifte indstillingerne på tone, hastighed osv. men det virkede ikke. Så det er et væsentlig problem for os idet han undlader at bruge læseprogrammet.

Det er vigtigt for mig at han kommer med et rygsæk der fungere for at skolen kan anvende den, da der er meget andet som også skal tages hånd om og fordi skolen også skal bruge meget tid på at finde ud af hvad der fungere bedst ift. undervisningen og hvordan en IT rygsæk skal anvendes. Dilemmaet er sådan at hvis vi ikke ansøger nu så forældes hans undersøgesler og så skal vi starte forfra med et nyt udredning der tager ca. et år eller længere før vi kan søge om en pc igen. Det nytter hellere ikke noget at komme med et program han ikke vil lytte til så er vi ikke kommet længere og det vil give mere uro. Som med alt der er nyt skal skolen også finde deres metode at anvende PCen, derfor er vores problem med lydfølesomhed noget der gøre det mere besværligt. Han har haft meget gavn af PCen i hans gammel skole så jeg ved han nok skal bruge den igen.

Pga. hans problem med lydfølesomhed har jeg bedt om at få at vide hvilke programmer der udleveres med PCen for at vi kunne fravælge en dyr licens hvis det ikke bruges og søge om andet via socialloven eller købe det der ikke kan søges om. Jeg har forsøgt at finde ud af hvad der er på den bærbar fra SU styrelsen for at vi kan finde en anden stemme/program hvis de også bruger CD ord, eller noget vi kan supplere med hvis der kun er CD ord, da jeg ved der findes flere forskellige slags på dansk.

Jeg fik den følgende generalle liste og besked om at det er ved kommunen vi skal søge yderlige råd og vejledning. Listen giver ingen ide om hvad der er brugt af programmer, kun hvad det enkeldte programmer kan så vi er ikke kunne kom videre. Du nævnt amtcentralen så jeg håber at vi kan kom og afprøve programmerne der så vi finder den rette løsning for ham. For mig er det vigtigt at han får en produkt han kan anvende. DVO ved desværre intet om dette.

Her er listen som jeg fik fra SU styrelsen:
Computer og standardlicenser
Bærbar computer med styresystem
Computerrygsæk Indkøbes af styrelsens leverandør gennem Statens Indkøbsaftale vedr. computere eller udtages fra genbrugslager.
Microsoft Office-pakken
Antivirusprogram
FineReader
Ordprædiktionsprogram
OCR
Dansk talesyntese
Talesyntese på andre sprog
EasyReader
Headset
Gendannelsesprogram

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven) nr. 755 af 24. juni 2010

Beklager at du skal forstyres med dette, men der er vist ingen andre muligheder for at finde ud af det. Det er meget frustrerende at skal bruge så meget energi på en lille ting der har så stor betydning. Vi vil nødeligt starte forfra med processen pga. at papirene forældes som der står noget om på SU styrelsens hjemmeside og som vi før har prøvet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.