mandag den 6. september 2010

Opmærksomhedsskema efterår 2010

Skolen underretter kommunen om psykisk overgreb på tidliger skole, men det nået ALDRIG at være del af social sagen, trods vores underretning. Det blev ikke undersøgt eller fulgt op på men jeg skulle næsten tvinges igennem sagen til jeg næsten faldt sammen, før den blev lukket juni 2011 hvor hun ikke havde nok grundlag at gennemføre en tvangs udredning. Loven siger en §50 må vare 4 måneder og ikke overstiger det sagen handler om - men fagkonsulenten var grundig hun brugt 13 måneder!

Kommunen undersøgt alt de kun finde på og mere til ... faktisk fik de min læge journal udleveret via jobcentret ganske uden samtykke! Dertil var de igang med at bestille "yderlige" læge undersøgelser af mig uden at jeg skulle vide det var til brug i børnesagen.

Kan det være at forbyggelse under §41 ikke er refusions berettighed som en anbringelse? Eller er det formodninger der må føre til lovbrud i kommunalt regi? Hvad fik barnet ud af sådan en behandling og hvad er konsekvenserne for en sårbar familie? Sagen lukkede de således juni 2011, de skulle undersøge men forstået ikke at samarbejde med skolen.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.