lørdag den 6. november 2010

Hvad har jeg fundet ud af?

Hvad har jeg fundet ud af?

Op indtil nu har jeg fundet ud af hvordan vi får adgang til skolebøger der er scannet ind. Så behøver vi ikke selv at scanne dem ind, hvis han senere skal bruge en læsepen for ikke at have en lærer 100%. Vi har erfaret at det er lettere at PCen læser fra pdf filer end med pennen. Vi skal bare tro på at det lykkes en dag, selv om han her og nu er umuligt. For at han lærer disse færdigheder skal han have den PC til sjov og leg opgaver vil jeg mene. Han kan ikke lide at være
usikker på noget nyt, men elsker nye oplevelser også. Der er noget som hedder "Frederiksbjerg aftalen" og han er i process med at blive oprettet. Der har været problemer med "hvordan" da det er et nyere tiltag (reelt flere år gammel) at den stilles til rådighed
for "alle skoler". Der var noget med kopiloven som der er kommet et special aftale med, da billeder ellers ikke måtte scannes ind, nu er det på plads mhp. skolebøger derfor kan det eksisterende database ved
NOTA ikke bruges . Så snart jeg ved hvordan det fungere så vil jeg vise alle det - for at de ikke skal bruge så meget tid på det.
Det lyder enkeldt men har taget mange timer at komme hertil og selve databasen er hellere ej lige ud af landevejen. Det som er virkeligt skørt er at læsekonsulenten "vejleder" ikke lærenen om dette men siger
at lærene selv skal scanne ting ind.

Han er oprettet ved NOTA (blindedatabase) osv. hvor vi får alt andet der er scannet ind elektronisk,  og meget andet som ligger som mp3 filer. Det er guld værd og jeg bruger det når vi skal rejse osv. Jeg holdt pause fordi jeg vil have han skal være "sulten" nok til at lære at bruge læsepennen pga. skolebøger. Desværre er bøgerne fra NOTA kedelig da alle billeder er fjernet fra dem pga. kopiloven. Når han har lært at læse via læsepennen, så via pdf systemet så lærer jeg ham at bruge mobilen til bøger. Det er vigtigt at når læsningen hæmmer ham
at han får gode histori oplevelser så han motiveres for at læse ad bagvejen.

Så er der også http://www.klo.dk/ som har en mulighed for at få ting indlæst efter behov. Hertil er der mulighed for at ting sættes specialt over elektronisk, men det er en andet redtape område jeg helst vil undgå. Vi savner brugen af NOTA da han ofte selv kun lytte til historier via PCen. Jeg kan ikke nå at læse så meget som han ønsker.

PCen er som sagt gratis og læseraporten er skrevet godt nok til den. Sekretæren arbejder på den del.

Ekstra støttetimer søges via SU styreslen, men det er PPR som skal lave det rapport som skolen skal sende ind. Det er en af de ting vi skal opnå via læsevejlederen. Hun har bemyndigelse for at sige til PPR der er brug for timerne. Det er nyt for dem, så derfor kan det være en hurdle til den tid. Det er vigtigt at præcisere det er noget Mentiqa ikke plejer ift. børn med særlig forudsætninger ift. at vi bliver mere kendt for det speciale pædagosik tilgang der er ift. børn med særlig forudsætninger.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.