onsdag den 24. november 2010

Læren og mig November 2010

Brev til læren November 2010


Jeg har skrevet en meget lang forklaring på Ham, læseudredning og PC. Det ligger i hans mappe og jeg sender den til dig så du kan se lidt at det forudgående 1½ år det har taget, hvis du ønsker det. Jeg har vedhæftet læseraporten.

1. Sekretæren har ikke nået at bestille hans PC via SU styrelsen endnu.
Det er ved at blive en øm punkt da tiden for rapportens gyldighed er kun et år ift det regler SU styrelsen har og det er ved at løbe ud dvs. et fejl med en overset detalje, så skal jeg starte helt forfra med læseudredning og alt dette. Det orker jeg bare ikke igen da det har taget over 2 år. PCen er gratis for skolen men refunderes fra SU styrelsen pga specialle programmer, såsom CD ord og det andre læseprogrammer til støtte. Den del kræver at skolen oprettes ved SU styrelsen og den raport sendes til dem til behandling. Jeg ved snart ikke hvilke ben jeg skal stå på vedr. dette. Tid står ikke stille og der er ikke mange
uger tilbage før det er for sent da rapportens gyldighed er udløbet i marts. Hvis jeg havde råd til at købe det selv var jeg nu fuldstændigt ligeglad, desværre har jeg ikke og får det hellere ej i nogle år.

2. For at skolen få givet det timer tilbage vi bruger på ekstra indsats overfor ham og læsning så mangler vorelæserapport den lille detalje - en forglemmelse fra min side af - inden vi flyttet. SU styrelsen ønsker at PPR skriver præcis det timer på der skal bruges til opgaven (som om man kan være synsk!). Det kræver så et møde med PPR og læsekonsulenten.

3. Det har taget siden maj før det er forstået med hvem skal hvad. Det er PPR og læsekonsulenten der har vejledningspligten og udrednigspligten vedr. læseproblemer selv om barnet er på en friskole. SU styrelsen levere hjælpemidlet og timerne efter det rapport via PPR.

PCen er en std. pakke. Hvis der skal andet til f.eks. kurses, andre lydprogrammer osv. så er vi over i socialloven. Marius kan ikke holde lyden ud på alle stemmer, og vi kender ikke det system vi vil få via SU styrelsen da de valgt en anden programpakke end den folkeskolen valgt.

Præcis på det punkt med hans læsning så er ting ikke helt som jeg kun ønske det skulle være. Problemet er der er mange "usynlige kasser" som skal passe sammen. Jeg håber at du forstår hvorfor jeg rykker og bliver mere insisterende udefra det forudgående arbejde der har været. Skolen har også jeres plan med ham, men hvis vi pludseligt står i den situation hvor vi skal start forfra med en hel udredning skulle han have den pc så går det igen ud over ham og det vil være uacceptabelt.

Nu er problemet på dit skrivebord, efter jeg talt med sekretæren. Hvem har kendskab til hans læsning og kan deltage i mødet? Den lærer som havde ham i en overgang men jeg aner ikke om det fortsætter.

Ordblindeforeningen har nogle gode ideer - og de vil også deltage. De er god til at snakke med.Svar fra læren


Jeg tror faktisk det er den tidligere lærer der ved mest på det punkt som jeg har snakket lidt med efter han er flyttede op, jeg tror vi er ret enige på de fleste punkter, så mit bud er den lærer.


Svar fra mig


Opgaven ligger hos dig nu 


Svar fra læren


OK, så tager jeg med men jeg har min egen ideer!


Svar fra mig


:) Jeg ved du har din egne ideer ... men ved bare ikke hvad det er.

Havde skrevet en memo engang jeg vil forhøre mig men har ikke haft tid tid det. Du sagt noget engang hvor jeg tænkt det må udforskes.

PPR i Odense er i fornægtelse at ordet "ordblindhed" eksister det skal kaldes læse og skrive vanskligheder! Det afskårer mig fra hjælp ... Helt præcis ubrugeligt viden, og spild af tid men gav en god idee om  hvordan kassen er strutureret og hvor hans fokus ligger. Herudover virker det som om han ikke har meget kendskab om børn med særlig forudsætninger, og skal lærer det. Det er min vurdering - det kan være jeg tager fejl men igennem tiderne så har jeg fået nogle erfaringer med.

Læsekonsulenten i Favrskov var knalddygtigt i hendes område - hun tog (efter nogle armbøjninger) tests som afslørede der er noget som er et problem, og hun var noget overrasket. Han har mange gode metoder
til at kompensere med, det er slow going og det var "deltaljer som let kunne overses" og med videre testning afslørede noget af hans vanskeligheder. At komme dertil tog en del faglig snak og det var faktisk hendes plan at tage de ting for at bevise for mig at der ikke var et problem ... men jeg fik ret.

Jeg husker han havde svært med at skælne mellem a og e og u og n. Nogle gange også r og n. Hun troede ikke på mig, men jeg så nok noget med min millimenter perfektionisme som andre let vil overse. Han regner det ud, men der er en "tænkepause". Denne ene "tænkepause" er det som afslører der er et problem men "omfanget" er jeg ikke klar over. Jeg ved også han ikke har udviklet sig læsemæssigt så meget som indsatsen der har været og er ville havde givet hvis det var et andet barn med samme potentiale. Det som er vigtigt er at han ikke
stresser over det, så jeg undlader at sige det til ham.

Overordnet passer hans vanskligheder med læsningen udefra det jeg har læst om "stealth dyslexia", det som hans WPPSI test fra 100 år siden afslørede, det måde han skriver og læser, det sekvensproblemer han har
når han lærer metoder, fortæller ting osv. Så er der alt det andet som han også har problemer med - så det er bare med fokus - jeg trækker nogle ting frem og er ikke ekspert i ordblindhed eller læsevanskeligheder (lad os ikke hænge i definitionen af definitionen som PPR O_O).

Jeg har læst en del om emnet og er "noget" overrasket over niveauet af definitionen og det ting der bruges til afhjælpning og den generalisering af definitonen. Hertil er jeg chokeret over at lydterapi og lysterapien (eller hvad de nu kaldes) er generaliseret til et niveau hvor jeg mener det direkte kan skade et barns troen på at lære og læse, efter jeg læst bøgerne hvor ideerne begyndte.

Jeg har gået i "lidt" dybden med det bøger der er i dk, desværre er min stress niveau så højt at det er slow going. Så meget klogere blev jeg ikke helt. Men jeg er af den overbevisning at måden disse børn takles er "forkert" (det sagt jeg aldrig) og indsatsen kommer for sent og er alt for tilfældigt lagt rundt i de små klasser, hvor det er
afhængig af det enkeldte lærer om barnet får et indsats og hvad det indsats er. Men det må jeg hellere ej sige meget om til ekperterne, da det er deres politiske overbevising og de mener det er bedst gjort på den her måde. Om 10 år vil vi se konsekvensen af dette.

Jeg bliver mega irriteret når jeg oplever folk bare finder på "noget smart at sige" - når de ikke har andet viden såsom ved hans gammel skole hvor der var en som bare slynget en tilfældigt sætning ud omkring det hun nu havde fanget omkring læse og skrive problemer. Der fik jeg aha oplevelsen over hvorfor hendes skole havde ekstrem mange børn med læseproblemer ift. resten af kommunen.

Så jeg går mod strømmen, og smart er det ikke altid. Han er kompleks - for kompleks til den PPR psykolog er jeg overbevist om. Jeg har altid holdt fast i og bliver ved med at holde fast i at det er hos Ole Kyed hans skal udredes hvis der skal kom noget ud af det - men i 4 år har folk gået imod mig der og deres tests har været mere eller
mindre ubrugeligt dvs. jeg fik intet ud af dem som jeg kun lære nogetaf for at hjælpe ham. Og jeg er af den overbevisning at han  ikke vil intet få noget ud af at få timer med en læsekonsulent der ikke
kan stop hans svinger i valsen som vi andre er bekendt med. Det er deerfaringer jeg har gjort med tiden.

Nu er det lidt spændende hvad du tænker.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.