lørdag den 6. november 2010

Misforståelser ... skoleleder syg

Lærens svar da jeg videresendt læserapporten

I skolelederens fravær er det bestyrelsen, der varetager al korrespondance og beslutninger, derfor er de nu med på cc. Kontoret er på til elevmappen.

Jeg vil gerne opfordre til, at læsekoordinatoren afholder møde uden dig og dermed har mulighed for at få det bedste billede af situationen. Jeg er af den opfattelse, at der tit er 'støj' mellem dig og din dreng og, hvis jeg må være ærlig, så mener jeg også, at han er mere ærlig og ligefrem, når du ikke er i nærheden.

Jeg vil gerne skrive det til psykologen, men ikke uden din tilladelse, da jeg ikke har været indeover før nu.Mit svar


Måske er det et god start at du forklarer lige det du skriver til mig i denne mail ... anede slet ikke du havde disse meninger til forældremødet.

Kort og godt holdes møder og korrespondance om mit barn sammen med eller igennem mig.Lærens svar efter jeg talt med bestyrelsen


Jeg kan forstå at jeg har misforstået dig. Det beklager jeg.

Jeg gør ikke videre, før/hvis jeg bliver bedt om det.Mit svar til bestyrelsen hvor jeg er desperat omkring PCen

PPR er igang med at finde ud af hvad de kan tilbyde og vender tilbage os. Det kan tage lidt tid eller pludseligt bare være en dato, jeg ved ikke hvornår det bliver. Jeg vil helst have at det sker når skollederen er tilbage og der er tid nok på skolen, men nu er PPR endeligt igang. Så det er et dilemma.

Det er her vi skal samarbejde for at finde ud af hvordan vi går videre. Når PPR melder tilbage, og du har fordøjet det jeg skrev så må vi tale om emnet der hedder "læsning og min søn" samt alt det andet der har indflydelse på det. Evt. også støttelæren da han har ekstra timer der.

Beklager det er langt og kompleks. Du må slet det som ikke lige er din kop te, men uden at jeg forklaret det hele så var der risiko for at flere misforståelser, men hvis jeg forklarer det hele så er det for kompleks. Hvis blodtrykket stiger så har jeg skrevet noget dumt, sige hellere en gang for meget til end en gang for lidt.

Jeg skriver lige lidt om hvad der er gået forud, som ikke står i den
 læserapport. Hvis jeg træder i andres territorier så må I lige sige til så der kan findes et balance.

Vigtigst er at han ikke skal involveres indtil det er på plads hvad skolen kan bruge, hvad jeg kan gøre osv.  og hvad der er behov for. Jeg ser indsatsen omkring ham som en helhed der skal fungere sammen. Jeg er sikker på vi er som altid mere enig end uenig om hvad der skal til. Jeg ved jeg ikke altid er tålmodigt nok, det skal nok komme.

Han  har støj mellem alle parter som han omgås med. Ikke kun mig. Han har nået at hade alle på skolen efterhånden. Når jeg læser/misforstår at læren tror det kun er mellem mig og ham kl 23.30 så kan jeg også reagere og blev faktisk meget ked af det. Jeg vil dog sige at det ikke altid er rent "kæft, trit og retning" jeg er tilhænger af, men har den holdningen nu at "bare det virker". Det her er et kæmpe læreprocess for mig også. Vigtigst er at han i den stor helhed føler at han hører til på godt og ondt. Og det føler han og det skyldes alle på skolen der hjælper ham.

Da han skulle udredes i marts havde læsekonsulenten ikke fået ham til en eneste opgave uden at jeg var til stede. Det skrev hun ikke i hendes rapport. Hvorfor det skete har jeg mange bud, men ikke i dette mail. I har fået ham til rigtigt meget, men oplever også at ting ikke er lige ud af landevejen med ham.

Det andet ting som er vigtigt er at ordblindeforeningen er med i processen, da de har en del erfaring med Odense Kommune. Og de har også kendskab til børn med særlige forudsætninger.

Skolelederens fravær er ikke lige det smarteste lige nu for alle. Især da vi egentligt ikke har aftalt noget ift. læsningen, fordi I skal først have tid til at finde ud af ham.

Var det ikke pga. tidsfrister der er køblet på læseraporten, som jeg forklarer mere om nedenunder, så havde jeg ventet lidt endnu. Det eneste jeg har rykket i var PCens bestilling.

Jeg lovet at når jeg er færdig med alt dette såm får skolen en vejledning til "læseproblemer" og "støtten" dertil via det kommunale. Dengang regnet jeg med 1 times arbejde som nu er blevet til mange timer over flere måneder. Som skabelon I kan arbejde videre med - Han er nok ikke den eneste barn med læseproblemer skolen ser.

Det som er ultra vigtigt er at jeg ikke har talt meget om ham på Mentiqa med PPR andet end at han er kommet i trivsel igen og er glad for skolen. Jeg fornemmer at PPR psykologen gerne skal lære om børnegruppen, der har jeg af dyrt erfaring lært at ikke sige meget om 
noget de ikke er dus med. Hertil specifik får de kun adgang til det

skolen har skrevet til socialforvaltningen. Jeg er sikker på at skolelederen eller en anden nok skal den del forklaret når den tid kommer.

Odense Kommune sparer ca. 800 000 kr ved at have ham på Mentiqa frem for en heldagskole med taxa. Hertil har de ikke et mellemtilbud til børn med særlige forudsætninger der er i mistrivsel dvs. enten skal de børn i folkeskole eller på en heldagsskole hvor de kommer med svær diagnoser. Vi fik Mentiqa som et "mellemtilbud". Derfor ved jeg at kommunen faktisk er meget spændt på hvordan det går, og jeg tænker meget på hvordan Mentiqas specialiseret pædagogik kan fremhæves. I det sidste ende handler det ikke om barnetstarv men om økonomien i det hele. Det er noget skolen må arbejde videre på. Hvert sag er unikt, men med vejledning kan børn af
"fattige" familier også gavne af skolen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.