tirsdag den 2. november 2010

PPR kommer på skolen

Mit brev til PPR

Jeg har haft forældremøde med skolen dd.

Vi venter på hans PC - det tager tid via SU styrelsen. Han havde lidt problemer med "stemmen" han fik på den pc han havde på hans folkeskole og jeg har fundet ud af at SU styreslen bruger en anden udbyder så alt tyder på at problemet der løser sig selv.

For at skolen kan søge timer til han så mangler vi noget på skrift fra PPR så vidt jeg kan forstå fra SPS ved SU styrelsen. Det er SU strylesen som sørger for tilskud til timerne, men disse giver de ikke
"bare" når en skole henvender sig. Jeg læst om det på emu's hjemmeside. Der er også noget med skæringsdatoer for at vi får timer til opgaven til dette skoleår.

Det er "svært" at undervise ham, men vigtigst er at han er i trivsel. Så det er et meget godt start. Der er mange ting som der tages hensyn til, men arbejdet er givet godt ud. Der er mange områder
vi tager hånd omkring lige pt. Han er heldigvis intereseret i at lære at læse og selv om han er klar over det er svært så vil han gerne.

Jeg antager at du mener jeres læsekoordinator. Det vil være en god ide, da der mangles vejledning til opgaven. Han skal helt klart trænes mere, men der er også behov for at læren og mig kommer godt
igang da det er et nyt område for alle. Jeg har fået adgang til NOTA og snart har vi adgang til fredricksberg aftalen hvor der er skolebøger som er scannet ind. At anvende teknik til læsning er nu
ikke helt let når man er nybegynder, hertil er der sikkert en del gode tips ift. læsetæning osv. Det er langt fra sikkert at skolen kan finde en oplært læsepædagog har jeg erfaret fra det tid han var i folkeskole og skulle have støtte. Koordintoren har måske gode ideer.

Skolen vil gerne med til denne møde. Jeg er lidt usikker på hvordan det bedst koordineres. Hvor vil det møde kun finde sted skal jeg lige vide ift. planlægning. Jeg kan møde på flest dage, så længe han er i skolefritidsordningen.

Jeg håber at du kan bruge det oplysninger jeg har givet og ser frem til vi mødes.

Fra PPR


Jeg skal til møde på Mentiqa onsdag aften så vil jeg lige tale med skolelederen om skolen mangler papirer fra mig. I så fald skal jeg nok anbefale at Marius får en IT-rygsæk. Det er rart at høre at han er i trivsel!

Jo, det var vores koordinator for tale/høre og læse området jeg meget gerne ville tale med. Han skal naturligvis have den bedste hjælp han kan få og dette vil jeg tale med koordinatoren om. Jeg havde efterfølgende tænkt mig et møde, hvor vi kan tale lidt om hvad koordinatoren tænker. Normalt plejer forældrene ikke direkte selv at være med til dette møde, men hvis du synes kan jeg spørge om du kan være med sammen med koordinatoren og undertegnede, vil du gerne dette ellers kan vi holde et møde bagefter, hvad tænker du er bedst?

Jeg synes i øvrigt det er nogle rigtige gode oplysninger du har sendt til mig!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.