tirsdag den 2. november 2010

Papirværk

Mit brev til PPR

Du må havde misforstået det med PCen. Vi har det papirværk til IT rygsækken som du fik en kopi af og den er bestilt. Hvis du har opdaget at det rapport ikke er nok så må du gerne sige til så vi kan lave
rettelser hvis der er noget som vi mangler.

Det er kun hvis skolen vil søge flere timer til ham via SU styrelsen at der i så faldt vil mangle noget på skrift f. eks. antal timer som rapporten ikke indeholder. Og det vil være via dig, vi skal have det.
Men det finder skolen ud af hvordan og hvorledes.

Jeg kan godt tænke mig at være med til mødet med læsekoordinatoren da jeg synes læsning skal støttes hjemmefra såvel i skolen. Når du ved mere om hvilke muligheder der er så kan skolen, mig og dig mødes med koordinatoren. Det er helt klart et stort opgave ift. ham. Jeg mangler klart også redskaber ift. at få ham til at læse uden at jeg pga. uvidenhed skader forløbet, selv om jeg læser meget om emnet.

Med drengen tager jeg en ting ad gangen. For mig er det vigtigste at han igen trives med at gå i skole, det lykkedes og det var et stort arbejde for skolen, drengen og mig. Nu er der mange andre ting som
arbejdes på hvor læsningen er en af tingene.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.