lørdag den 6. november 2010

PPR, læsningen og forhistori


Fra vi startede har det taget 2 år for at nå hertil ift læsningen. At komme på skole har der været snak om det allerede i 2007 - så man skal bare være ekstrem vedholdende.  Vores vej hertil har været tumult for at sige det mildt. 

Læsningen komplicere det en smule. Socialsagen har spildt alles tid og energi, og den kører sit eget løb i det system og dræner mig fuldstændigt. 

Det læsudredning som burde bare tage få måneder er dels, men mest pga. socialsagen været et langsomt process fordi kommunens fokus var et andet sted. Jeg var også tidligt ud med Xxx, hertil har de ikke
meget erfaring med børn er kompensere så godt som xxx kan.

PPR Kommunen valgt i første omgang at skubbe problemet med læsningen til socialsagen, men jeg var klar til at kaste den tilbage. Ordblindhed skal håndteres UAGTET om der er en socialsag. Faktisk er deres interne
retningslinier at de skal være mere omhyggeligt hvis der er en socialsag. Jeg var forberedt. Det taler vi ikke mere om da PPR har skiftet holdning. Du må gerne se den skrappe mail som vendt det situation. Ordblindeforeningen er også klar over at mange af deres medlemmer havner i socialsager pga. barnets trivsels problemer.

Og PPR Kommunen skal hellere ikke bare kaste læseproblemet til Skole, da det er dem som har  "vejledningspligten". Det har de også indset, kan jeg læse i det mail som jeg vidersendt sidst.

Til sagen her og nu:

Jeg er bekymret for at hvis det hele ikke er på plads snart skal vi start hel forfra mhp. hjælp til læsningen, og idet det system er meget langsom er det vigtigt at lige holde tungen i munden. Et lille fejl og alt benarbejde vil skolen så skal gøre forfra, og det har ingen tid til.

Han har desværre fået arvet det her læsefejl både fra hans far og min far via mig, men det kan arbejdes med. At være ordblind er ikke bare så enkeldt som PPR Kommunen vælger med læse/stave vanskligheder, det tanke må vi lade ligge - men holde i mente - indtil jeg finder ud af hvad de mener med dette.

Denne langsom system har kort frister og ift. PCen og støtte er det marts 2010 som er vigtigt ift. da hans udredning kun gælder et år selv om det har taget to år om at få!

Det andet dato ift. støttetimer som skal søges på skolens vegne har jeg ikke fundet ud af endnu, men tror at skolen ved det et eller andet sted, selv om jeg er bang for det er overskredet for denne omgang. Det er bare om at koordinere alt. Det er økonomi i det jeg tænker her.

Siden vi kom til Kommunen er der allerede gået 7 måneder før døren til dialogen er åbnet ift. PPR Kommunen og læsningen og tro mig det var ikke let, da der er en socialsag og PPR er skiftet ud med en ny psykolog der skal lige lære skolen at kende.

Vi skulle jo også lige lade PPR Kommunen falde til ro over at de reelt betaler Skole og regnet med at vores problemer er løst, men ordblindhed er ikke Skoles "speciale" overvejer jeg at bruge som forklaring. Xxx er lidt kompleks, og det er vigtigt at gå forsigtigt og langsomt frem. Jeg har flere argumenter fra artikler om
ordblindhed og profesionelle der kender til det med HBB og ordblindhed. At der måske er andre årsager holder vi også lige i mente ift. ham indtil vi har set læsevejlederen.

Der er mange forskelllige regler osv. for læsestøtte og alt er holdt meget hemmeligt (jeg tror faktisk at deres hemmlighedskrammeri reelt bunder i at ingen kender reglerne men det kan jeg ikke sige højt uden at skabe kaos), men jeg har en veninde på et friskole som hjælper da hun er læsekonsulent og er vandt til støttetimer og PCer til deres friskole for læseproblemer. Hun har hjulpet med processen hertil og faktisk skal jeg igen tale med hende om SU styrelsen osv. men jeg har ikke nået det. Hun kender han meget godt da hun har været "summercamp" leder for den gruppe han har været i gennem mange år.Så jeg er heldigt.

For at alt ikke lige var let skulle PPR Kommunen "lige" selv undersøge og finde ud af at på trods af at vi er en friskole så har de stadigvæk "vejlednings og undersøgelses pligt". Hvad de finder frem til vejledningsniveauet bliver er jeg spændt på at se. Det er min næste trin. Jeg har ikke et konkret plan men justere som tiden går.

For Skoles og min vedkommende er det nu hellere ej lige ud af landevejen med Xxx og ingen kan spå hvad næste uger bringer. Jeg ved bare at Skole virker, han er igen i trivsel og at der er lige noget han har problemer med som de andre ikke har. Han kan sikkert også en hel masse de andre ikke kan.

Ingen af os ved reelt hvornår han igen er parat til skolearbejde på lige fod med andre, men alle kan se han har det bedre, selv med det små tilbagefald der er. Jeg har troen på at jeg er klar når han igen er klar til at lave en indsats mhp. læsningen. Jeg mangler redskaberne for jeg har opdaget at jeg ikke helt er god nok via det jeg har læst
om ordblindhed. Med en god læsevejleder kan vi opnå meget er jeg sikker på. Dette skal ses ift. hvor meget han prøver og hvad han har opnået. Det kræver måske at jeg viser det process udefra det jeg har lavet med ham. Her er jeg sikker på han har nogle ting som vanskliggøre det læseprocess skolen kender.Desværre er det en skør langsommeligt system som ikke bare er et lille telefonopkaldt væk, derfor er jeg godt igang lang tid inden det ting reelt skal bruges. Men jeg har igen lært at være et par skridt foran.

Havde jeg råd så købt jeg hans PC selv men SU styrelsen stiller gratis til rådighed til skolen. Hans rapport giver adgang til den. Jeg savner den ift. træningen og læsningen. Hertil har jeg den holdning at Xxx ikke skal gøres PC afhængig, men han skal med tiden kan lære at læse. PCen skal bruges når der er meget pres på, fordi han bruger meget ekstra kræfter på at ord giver mening på papir ift. når han lytter. Derfor er det vigtigt at vi finder et metode der virker.

Pædagoisk er det nyt for både mig, PPR, læsekonsulenten og Skole da det er lidt atypisk med ordblindhed og at være med særlige forudsætnigner. Problemet herudover er at alt det "danske sprog" hjælpemidler er ikke gratis til rådighed for ellers havde jeg fundet dem. Der er lavet en masse træningsprogrammer til engelsk, men han kan
ikke engelsk endnu. Det som er vigtigt er at enten er vi heldig og der er en som måske kan klare opgaven fra PPR side og letter opgaven eller skolen får timerne for det, det hele tager ekstra tid. Vigtigst er at vi får lidt mere "hvordan" også ift. ordblindhed som de så hellere betegner som læse stave vanskligheder. Ingen ved reelt hvor meget ekstra indsats der skal være for ham indtil vi er klar over omfanget af problemet. Jeg er klar over det er ret gjalt, men jeg lært selv at læse via læsestøtte da jeg var 9 eller 10. Det var få timer om ugen efter skoletiden, med øvelse hjemmefra også.

Det som er svært i hele denne process er  "hvordan". Det kræver lidt mere viden omkring ordblindhed fra vores side af, hertil lidt mere viden om mistrivsel ift. skolens børn for PPRs vedkommende, og "måske" lidt mere udredning af ham.

Han skal helst ikke udsættes for flere nye hoveder med mindre det er strengt nødvendigt. Han får ekstreme reaktioner efter samtaler med kommunens medarbejder, og ingen tager mig alvorligt nok på dette punkt. Jeg har i mente at han måske skal ses af en neuropsykolog eller lign. men det er for uoverskueligt indtil vi har prøvet mere og der reelt er meget mere ro på os alle.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.