torsdag den 30. juni 2011

Ny lærer der observere ordblindhed

Jeg tænker hvis du skriver ned hvad du har observeret og bagefter lige se hvad der passer med det jeg har set så har vi en fin udgangspunkt?

Den vedhæftet fil er delæserapport som var lavet af Favrskov

Læren skrev

Min baggrund for at kunne skrive en udtagelse om ham, er i min egenskab som hans tidligere lærer. Jeg havde ham i faget dansk, samt når han efterfølgende var i SFO, hvor jeg også var tilknyttet som SFO-medarbejder.


Fagligt: Efter meget kort tid opdagede jeg at han havde vanskeligheder i faget dansk. Han havde både svært ved at skrive og med at læse. Det studsede lidt over, da han på mig virker rimelig velbegavet. Derfor spurgte jeg de andre kollegaer om hvad denne vanskelighed kunne skyldes. Svaret lød på at han bare var stædig, da han via sin trodsighed, var vandt til at få sin vilje derhjemme.  Denne forklaring tog jeg umiddelbart til mig, men måtte hurtigt tage dette til revurdering, da jeg ikke kunne få det til at passe overens med hans brændende ønske om at kunne læse - især Harry Potter, som ville være noget af det første han ville give sig i kast med. 


Derfor spurgte jeg igen ind til hans vanskeligheder med en fornemmelse om at drengen muligvis kunne være ordblind. Til min store overraskelse fik jeg dette bekræftet, med den forklaring om at der ikke var fulgt op på dette endnu, det selvom papirer fra hans tidligere skole via test dokumenterede at han er ordblind.
Situationen, inden jeg stoppede på skolen var at han enten får ekstraundervisning på en anden skole i Odense Kommune, hvor der er lærere som har faglig kundskab og viden omkring undervisning af ordblinde. Eller at han får bevilget en IT-rygsæk, som alle eleverne med ordblindhed, er berettiget til!


Socialt: Har drengen store vanskeligheder med at omgås andre. Dog hænder det dog også med at han ofte bliver provokeret, bl.a. med sin ordblindhed, hvortil han svarer igen. På mig virker drengen som en ensom ulv, der gerne være en del af gruppen, men ofte ødelægger det for sig selv pga. sin fokus på egne behov, samt hans temperament. 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.