tirsdag den 21. juni 2011

Socialsagen er lukket


Sikke en gave på min 40 års fødselsdag. Vi er fri for at have et normal familieliv. Kommunen har lukket sagen idet han er i trivsel igen, eller retter sagt de spildt et år på at ville forcere en tvangs udredning igennem på institution men de kun ikke finde grundlag for dette. Med et sætning, ingen plan, ingen spørgsmål ingen forklaringer - den er bare LUKKET!

Jeg vælger ikke at klage. Det nytter ikke noget, og vi regner ikke med at Kommunen vil iværksætte noget brugbart.

Ikke for andet grundlag end at jeg er træt og slidt og har brug for at vi få hans lænsningen igang som har stået stille da jeg koncentreret alt jeg havde af kræfter på en ubrugelig for os "socialsag" hvor kommunen mente han skulle anbringes for at få han udredt ... hvad med at jeg får hjælp til hans ordblindhed? 

Det sagte ingen noget om så jeg begynder forfra med PPR og skolen. I det mindste er vi ikke en social sag så det bliver noget lettere ... jeg har endnu ikke glemt afvisningen fra PPR da jeg bedt om en læsekonsulent for at vejlede hans lærer ... der fik jeg et nej da psykologen mente vores "socialsag" skulle først behandles! Jamen, han skal da ikke undvære hjælp pga sådan en sag skrev jeg og fik medhold. Desværre ved jeg i dag at NETOP pga. den socialsag så fik han ikke hjælp ... jeg kunne ikke begge dele. Gad vide hvor mange andre familier knækker halsen på sådan noget?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.