torsdag den 30. juni 2011

Udtalelse klasselærer

Udtalelse

Han er et barn med et flersidet behov, men også en stærk logisk side.

På trods af at han halter efter med sin læsning, så er han forholdsvis nem at motiverer, dog helst i små
spring af gangen, hans perfektionisme gør at han gerne foretager overspringshandlinger der strækker sig ud over dagevis, og inddrager både skolen og hjemmet.

Når han fanges, så er han dog logisk tænkende, og stærk rent analytisk, men i og med at han igennem
sine overspringshandlinger har bevist overfor sig selv at han kan få tingene som han vil fordi at han får de voksne til at give op, så har han klaret sig igennem meget af sin skoletid uden at lærer mere enkle ting som eks. Læsning.

Dette udgør i sig selv et problem, idet at han kræver at man sidder hårdt på ham rent fagligt, og tvinger ham til at lave ting han finder kedelige, eller som han ellers ikke ønsker at lave da han ikke kan få et perfekt resultat. Der hersker ingen tvivl om at der sidder et godt hoved på ham, men han kræver at der sidder en voksen og tvinger ham til at gøre hvad der bliver sagt.

Når han bliver noget ældre kan man håbe at han bliver noget mere samarbejdsvillig, idet at han nemt
ser logikken i at gøre som en underviser beder ham om, såfremt det tjener hans eget formål.

Moderen samarbejder gerne, men har gennemgået så mange mindre eksemplariske samarbejder, og er så vant til at blive modarbejdet at hun kan fremstå som overivrig eller pylret. Dette kommer sig afen naturlig reaktion efter at flere skoler har forsøgt på deres egen måde at nå ham, og hun er ikke overraskende træt af at man bruger hendes barn som eksperiment, så der kan derfor med sindsro tages imod råd omkring hvordan han skal håndteres. Det er dog også nødvendigt at gøre sig det klart at man ikke må stå i en situation hvor alt omkring ham omhandler moderen, men hvor han selv skal tage ansvar.

Han kan med stor fordel tilgås med ekstremt faste rammer og en meget konsekvent pædagogik, han
forsøger gerne at nå og overskride grænser, og skal have meget klare grænser, konsekvens er bedre end tålmodighed i mange tilfælde. Kan med stor fordel begå sig med konsekvente mandlige undervisere.

I tilfælde af spørgsmål eller uddybning kan moderen kontaktes for at få adgang til mit telefonnummer samt email.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.