onsdag den 8. juni 2011

Udvikling og adfærd - beskrevet af skolens lærer sammenfattet af sekretæren

Udvikling og adfærd:
Se tidligere fremsendte skema, og nedennævnte gode fremgang.

Han bor alene med sin mor og storesøster. – http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2010/09/opmrksomhedsskema-efterar-2010.html

Hans mor er i dag meget slidt efter at have kæmpet en lang, sej kamp
for at få sine børn anerkendt som børn med særlige forudsætninger i
det offentlige system.

På Mentiqa behøver hun ikke kæmpe for det, da vi mener, begge børn
tydeligt er højt begavede, og vi behandler derfor såvel mor som begge
børn ud fra det.
Klasselæreren og mor har et tæt forløb. Da mor har fuld tillid til
skolen, og mor samarbejder fuldt ud med lærerne, har dette også
resulteret i Hans gode udvikling.

Han har stort set 100 % fremmøde.

Han kom på hold 2 (3- 4- klasse) i november 2010 og det har været
godt for ham, at få flere faglige udfordringer. Der henvises til skema af
6.9-10, og hans videre sociale udvikling har der inden for de sidste 3
måneder været sket et rigtigt godt positiv ryk.. Han har bl.a. fået bedre
koncentration og et meget roligere adfærd. Han skal fortsat holdes i
meget ”kort snor”.
Han kunne godt tabe sig en smule. Men der er ikke noget
alarmerende omkring hans vægt.

Der er madpakke med hver dag.

Går i SFO hver dag, og har legeaftaler. Går til pokermon og musik i
fritiden.

Der er et meget fint samarbejde med børnenes mor, som fuldt ud
efterkommer de ting, vi anbefaler og følger det op hjemme.

Han mener selv at han ikke kan læse se godt, men det er bedre end han
selv opfatter det.

Skolens handlinger
Fortsætter det samme som beskrevet i skema af 6.9-2010

Ja: x

Hvis ja, hvilken, og hvorfor er denne effekt ikke (længere)
tilstrækkelig?
Han lytter og arbejder i timerne, ved at et nej betyder nej. Han er
meget mere roligt og tilfreds barn end vi så for et år siden.
8.6-2011
KO
TR
Ja:
Nej: x
Hvis nej, skal årsag angives, da skemaet i udgangspunktet altid skal

Nej:

gennemgås med forældrene:

Der er rykket for skemaet. Skoleleder sygemeldt – skemaet er
udfærdiget af skoleleders notater, og oplysninger fra lærergruppen, og
skrevet af sekretæren..

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.