torsdag den 7. juli 2011

Lærer siger op

Kære forældre
Jeg har i dag opsagt min stilling på skolen, bestyrelsen holder fortsat på at man kan og vil kører Mentiqa Odense uden en fagperson med højt specialiseret viden omkring højt begavede børn, og jeg mener fortsat at det er decideret uansvarligt grundet kompleksiteten i børnegruppen. Herudover har jeg stadigt ikke fået en brugbar og tilfredsstillende forklaring på hvorfor at man har valgt at fyrer skolelederen for at arbejde i døgndrift og gøre sit job så godt at skolen har den bedste økonomi, højeste elevindtag og det hidtil bedste faglige og pædagogiske niveau i skolen historie. Jeg kan derfor ikke længere forsvarer overfor mig selv at fortsætte med at arbejde under de forudsætninger som bestyrelsen har opstillet.
Jeg beklager hvis min opsigelse skaber problemer for jer eller jeres børn, pas godt på de små pus.
Jeg siger tak for små 5 år på Mentiqa.
 
Mvh.
kkk

Kære forældre

Kære forældre,

Mange af os har i går modtaget en mail fra kkk hvor han meddeler sin fratræden fra skolen.

Vi beklager meget at han ønsker at afslutte sin tid på skolen og vil gerne sige, at vi (som forældre og
bestyrelse) og vore børn, har været meget glade for hans interesse for vore børn og vores skole og den
indsats, han har ydet over de 5 forløbende år.

Vi vil gerne beklage den måde, det sker på. Hvor er den loyalitet, som vi ønsker og forventer af alle, som har
deres daglige gang på skolen? Hvis man har udestående med skoleleder eller bestyrelse, er det jo dem, man
skal henvende sig til og ikke forældregruppen. Og da slet ikke, hvis man har børnenes interesse og trivsel
som sit fokuspunkt, er det efter vores mening ikke den rigtige måde at gøre det på.

Med hensyn til vores tidligere skoleleders fratræden, vil vi igen gerne sige, at vi som bestyrelse har
underskrevet en fratrædelsesaftale, som bestod at den officielle skrivelse, som ordret er sendt ud i
informationsskrivelsen i forbindelse med informationsmødet. Indholdet i denne aftale er udelukkende
forfattet af vores fratrådte skoleleder og hendes fagforbund, så hvor man får alle disse informationer fra,
forstår vi ikke, da aftalen stadig er forbundet med den tavshedspligt, som alle der har deres gang på skolen
arbejder under, og som vi hver især har skrevet under på.

Hvis man skulle sidde og tænke at det er meget belejligt for os, vil jeg gerne sige at det er den samme
tavshedspligt, der gør sig gældende i alle sager, der vedrører alle vore børn og alle vi forældre i vores
daglige liv på skolen, og som er med i alle de situationer, der opstår. Vi er alle underlagt den, ikke mindst
når det drejer sig om vore børn, som fortjener at deres historier bliver behandlet med respekt, seriøsitet og
kun diskuteres med dem, der har dette som deres opgave.

Vi er i bestyrelsen godt klar over, at vi er i en tid med mange ydre påvirkninger, ikke mindst alt det skyts,
der ind imellem fyres af mod os som skole, idé og bestyrelse. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til endnu
engang at pointere, at der ikke ændres ved konceptet Mentiqa. Der ændres ikke ved den måde som vore
børn forstås på; der ændres ikke noget i den måde, vi agter at undervise på; og der ændres ikke noget i, at
vores skole har været, er og vil være fokuseret på trivsel.

Vi har opslaget omkring vores nye skoleleder ude nu, og vil hurtigst muligt søge og ansætte en efterfølger
til Kim.

Vi informerer løbende om fremskridt eller tiltag (som aftalt på informationsmødet) på hjemmesiden i
brugermenuen i højre side under ”Aktuelle informationer”, når man er logget på.

Med ønsket om en god sommer til alle og vi ses til næste skoleår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forbandet Klog

Kære forældre til børn på Mentiqa-Odense.

Jeg er lidt ufrivilligt blevet indblandet i den utilfredshed der tilsyneladende er med de beslutninger
bestyrelsen har taget på det sidste blandt en del af forældrekredsen.

Jeg skal starte med at sige at jeg ikke har nogen som helst viden om hvad der ligger til grund for de
beslutninger der er taget og har IKKE taget parti for nogen.

Når dette er sagt så vil jeg gerne give jer nogle facts at tænke over.

Bestyrelse består af 7 forældrevalgte medlemmer, som i selv har været med til at pege på til årsmødet.

At sidde i bestyrelse er ulønnet og fuldstændigt uden vederlag af nogen art, de afholder selv alle
udgifter der er forbundet med at sidde i bestyrelse ud af deres privatøkonomi.

Der er mellem 5 og 35 timers arbejde om ugen alt efter hvad post du bestrider i bestyrelsen.

Når du vælger at sidder i bestyrelsen på Mentiqa-Odense er det fordi du brænder for skolen og alt hvad
den står for og kun vil vores unger og skolen det bedste, men det er også dem der skal tage de alle de
upopulære beslutninger for hele tiden at bevarer det bedste grundlag for vores børn, skolen og
idegrundlaget.

Jeg har selv siddet i bestyrelsen for mentiqa-Odense og været med til at finde lokaler sammen med
Pernille Buch Rømer tilbage i april 2006.

Jeg har gået og malet skolen sammen med nuværende bestyrelsesmedlemmer til kl. 2:00 om natten,
været hængt ud af pressen for diktatorisk styring af skolen, været igennem adskillige møder med
Undervisningsministeriet for til sidst at blive frikendt for alle injurier fremsat i 2008.

Der er et bestyrelsesmedlem tilbage i 2008 der har betalt 100.000 kr. af egen lomme for skolen kunne
overleve da det så værst ud, penge han aldrig ser mere, der er et ligeledes et bestyrelsesmedlem der
mistede sit arbejde pga. han brugte for meget tid på skolen og ikke passede sit arbejde.

Der er forældre der har taget toget hjem fra København for at bakke skolen op for senere at tage toget
tilbage for egen regning for at passe sit job, og jeg kunne blive ved.

Kære forældre til børn på Mentiqa-Odense.

Jeg synes i skal i skal vise bestyrelsen tillid og tror på at deres beslutninger er det bedste for
jeres børn og skolen, de ville undre mig om en enig bestyrelse på 7 mennesker kun sad og ville
skolen det ondt.

Hvis der er noget der kan lukke en lille friskole så er det det som en lille forældrekreds har gang
i nu, og det tjener ikke noget godt for hverken skolen, vores børn eller idegrundlaget og jeg taler
af erfaring.

Kærlig hilsen og god sommer og forhåbentligt på gensyn til skolens 5 års. Fødselsdag den 16/8..

Henning Clausen
Bestyrelsesformand fra 2006-2009 og far til Simon i 8 klasse og ham der ansatte Tina Refning Larsen  og Kim Clemstrup Olsen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.