torsdag den 7. juli 2011

Forbandet Klog

Kære forældre til børn på Mentiqa-Odense.

Jeg er lidt ufrivilligt blevet indblandet i den utilfredshed der tilsyneladende er med de beslutninger
bestyrelsen har taget på det sidste blandt en del af forældrekredsen.

Jeg skal starte med at sige at jeg ikke har nogen som helst viden om hvad der ligger til grund for de
beslutninger der er taget og har IKKE taget parti for nogen.

Når dette er sagt så vil jeg gerne give jer nogle facts at tænke over.

Bestyrelse består af 7 forældrevalgte medlemmer, som i selv har været med til at pege på til årsmødet.

At sidde i bestyrelse er ulønnet og fuldstændigt uden vederlag af nogen art, de afholder selv alle
udgifter der er forbundet med at sidde i bestyrelse ud af deres privatøkonomi.

Der er mellem 5 og 35 timers arbejde om ugen alt efter hvad post du bestrider i bestyrelsen.

Når du vælger at sidder i bestyrelsen på Mentiqa-Odense er det fordi du brænder for skolen og alt hvad
den står for og kun vil vores unger og skolen det bedste, men det er også dem der skal tage de alle de
upopulære beslutninger for hele tiden at bevarer det bedste grundlag for vores børn, skolen og
idegrundlaget.

Jeg har selv siddet i bestyrelsen for mentiqa-Odense og været med til at finde lokaler sammen med
Pernille Buch Rømer tilbage i april 2006.

Jeg har gået og malet skolen sammen med nuværende bestyrelsesmedlemmer til kl. 2:00 om natten,
været hængt ud af pressen for diktatorisk styring af skolen, været igennem adskillige møder med
Undervisningsministeriet for til sidst at blive frikendt for alle injurier fremsat i 2008.

Der er et bestyrelsesmedlem tilbage i 2008 der har betalt 100.000 kr. af egen lomme for skolen kunne
overleve da det så værst ud, penge han aldrig ser mere, der er et ligeledes et bestyrelsesmedlem der
mistede sit arbejde pga. han brugte for meget tid på skolen og ikke passede sit arbejde.

Der er forældre der har taget toget hjem fra København for at bakke skolen op for senere at tage toget
tilbage for egen regning for at passe sit job, og jeg kunne blive ved.

Kære forældre til børn på Mentiqa-Odense.

Jeg synes i skal i skal vise bestyrelsen tillid og tror på at deres beslutninger er det bedste for
jeres børn og skolen, de ville undre mig om en enig bestyrelse på 7 mennesker kun sad og ville
skolen det ondt.

Hvis der er noget der kan lukke en lille friskole så er det det som en lille forældrekreds har gang
i nu, og det tjener ikke noget godt for hverken skolen, vores børn eller idegrundlaget og jeg taler
af erfaring.

Kærlig hilsen og god sommer og forhåbentligt på gensyn til skolens 5 års. Fødselsdag den 16/8..

Henning Clausen
Bestyrelsesformand fra 2006-2009 og far til Simon i 8 klasse og ham der ansatte Tina Refning Larsen  og Kim Clemstrup Olsen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.