torsdag den 7. juli 2011

Kære forældre

Kære forældre,

Mange af os har i går modtaget en mail fra kkk hvor han meddeler sin fratræden fra skolen.

Vi beklager meget at han ønsker at afslutte sin tid på skolen og vil gerne sige, at vi (som forældre og
bestyrelse) og vore børn, har været meget glade for hans interesse for vore børn og vores skole og den
indsats, han har ydet over de 5 forløbende år.

Vi vil gerne beklage den måde, det sker på. Hvor er den loyalitet, som vi ønsker og forventer af alle, som har
deres daglige gang på skolen? Hvis man har udestående med skoleleder eller bestyrelse, er det jo dem, man
skal henvende sig til og ikke forældregruppen. Og da slet ikke, hvis man har børnenes interesse og trivsel
som sit fokuspunkt, er det efter vores mening ikke den rigtige måde at gøre det på.

Med hensyn til vores tidligere skoleleders fratræden, vil vi igen gerne sige, at vi som bestyrelse har
underskrevet en fratrædelsesaftale, som bestod at den officielle skrivelse, som ordret er sendt ud i
informationsskrivelsen i forbindelse med informationsmødet. Indholdet i denne aftale er udelukkende
forfattet af vores fratrådte skoleleder og hendes fagforbund, så hvor man får alle disse informationer fra,
forstår vi ikke, da aftalen stadig er forbundet med den tavshedspligt, som alle der har deres gang på skolen
arbejder under, og som vi hver især har skrevet under på.

Hvis man skulle sidde og tænke at det er meget belejligt for os, vil jeg gerne sige at det er den samme
tavshedspligt, der gør sig gældende i alle sager, der vedrører alle vore børn og alle vi forældre i vores
daglige liv på skolen, og som er med i alle de situationer, der opstår. Vi er alle underlagt den, ikke mindst
når det drejer sig om vore børn, som fortjener at deres historier bliver behandlet med respekt, seriøsitet og
kun diskuteres med dem, der har dette som deres opgave.

Vi er i bestyrelsen godt klar over, at vi er i en tid med mange ydre påvirkninger, ikke mindst alt det skyts,
der ind imellem fyres af mod os som skole, idé og bestyrelse. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til endnu
engang at pointere, at der ikke ændres ved konceptet Mentiqa. Der ændres ikke ved den måde som vore
børn forstås på; der ændres ikke noget i den måde, vi agter at undervise på; og der ændres ikke noget i, at
vores skole har været, er og vil være fokuseret på trivsel.

Vi har opslaget omkring vores nye skoleleder ude nu, og vil hurtigst muligt søge og ansætte en efterfølger
til Kim.

Vi informerer løbende om fremskridt eller tiltag (som aftalt på informationsmødet) på hjemmesiden i
brugermenuen i højre side under ”Aktuelle informationer”, når man er logget på.

Med ønsket om en god sommer til alle og vi ses til næste skoleår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.