torsdag den 7. juli 2011

Lærer siger op

Kære forældre
Jeg har i dag opsagt min stilling på skolen, bestyrelsen holder fortsat på at man kan og vil kører Mentiqa Odense uden en fagperson med højt specialiseret viden omkring højt begavede børn, og jeg mener fortsat at det er decideret uansvarligt grundet kompleksiteten i børnegruppen. Herudover har jeg stadigt ikke fået en brugbar og tilfredsstillende forklaring på hvorfor at man har valgt at fyrer skolelederen for at arbejde i døgndrift og gøre sit job så godt at skolen har den bedste økonomi, højeste elevindtag og det hidtil bedste faglige og pædagogiske niveau i skolen historie. Jeg kan derfor ikke længere forsvarer overfor mig selv at fortsætte med at arbejde under de forudsætninger som bestyrelsen har opstillet.
Jeg beklager hvis min opsigelse skaber problemer for jer eller jeres børn, pas godt på de små pus.
Jeg siger tak for små 5 år på Mentiqa.
 
Mvh.
kkk

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.