mandag den 22. august 2011

Sagen er genåbnet og dette korrespeondance eksistere ikke i vores journaler ... ja, jeg var på forkant må man sige

Der er mandag d. 22.aug 2011 afholdt møde med more angående hendes børns skolegang. Fra Skoleafdelingen deltog pædagogisk chef og konsulent , og fra PPR deltog afdelingsleder.

Moren udtrykte sin bekymring vedrørende hendes børns skolegang på Mentiqa-skolen - særligt omkring hendes søn - da der har været en stor personaleudskiftning og ledelsesmæssig uro på skolen, samt at hun oplever, at hendes samarbejde med skolen er blevet markant dårligere.

Drengen går i 4. klasse og er tilmeldt SFO (Mentiqa har SFO til og med 4. klasse). Drengen er tilmeldt klubben, da moren vurderer, at det vil sikre en god overgang fra SFO til klubtilbud. Moren kunne godt tænke sig, at han får støtte, når han er i klubben. Moren er ikke interesseret i kommunens specialtilbud (tilføjet han har ingen diagnoser!). Moren er heller ikke interesseret i "almindelige" støttetimer, da hun ikke har tiltro til, at det vil virke (tilføjet: men stedet fortæller der er ikek timer til den slags). Skoleafdelingen/PPR lover at undersøge, og det er muligt, at der kan tilknyttes en støtteperson fra Mentiqa, som kender drengen og de øvrige Mentiqa børn, som også kommer i klubben. Morene får en tilbagemelding på dette pr. mail i løbet af uge 35. (det var så et afsalg at en friskoel selv skal køre børn ind over i fælles klubtilbud, uden hensyn til specil pæd behov beskrevet omkring barnet)

Moren er bekymret for, om Mentiqaskolen også fremadrettet er det rigtige skoletilbud for barnet. Skoleafdelingen og PPR tilbyder derfor at samle det relevante materiale, der allerede ligger i forhold til Marius, samt at kontakte Tina (tidl. Mentiqaleder og konsulent) med henblik på at få viden om hans funktionsniveau og hvilke pædagogik, der virker overfor drengen. Derved vil man være bedre forberedt, såfremt et nyt skoletilbud bliver nødvendigt. Moren skal således melde tilbage til Skoleafdelingen på skole.buf@odense.dk, hvis hun ønsker at PPR går igang med dette arbejde. (Tilføjet 2015: det skete aldrig han blev anbragt og fejlbehandlede indtil august 2015 hvorfra han igen placeres uden drøftelse af sagen fra 2011 som netop klagenævnet afgjort bør ske i 2014 ved ny skoleplacering ... år går og nu med anbringelse oveni som efterlod familien drænet økonomisk men i den grad på overarbejde ... ved de ikke hvad sker fremover )

Se selv hvordan kommune arbejder ...

Jeg bedt om hjælp i god tid, mens kommunens PPR griber efter at genåbne en socialsag i smug? HVORFOR???? Glemmer de barnet i besparelserne ... hvorfor referatet ikke er længere!

Kære Mor.

Når referatet ikke er længere, så skyldes det, at mødet resulterede i 3 ting:

1. Du fortalte om din bekymring vedr. Mentiqa skolen, og det har vi hørt. Som vi snakkede om på mødet, så kan vi ikke blande os i en bestyrelses beslutninger, men vi har hørt, hvad du siger, og det vil naturligvis indgå i vores samarbejde og tilsyn med skolen - ligesom alle andre oplysninger vi måtte få om en given skole. (der kom et tilsyn og problemerne blev ALDRIG drøftet og jeg belv ignoreret)
2. Skoleafdelingen har lovet at undersøge, om der er mulighed for at tilknytte en person fra Mentiqa som støtteperson for xxx, når han er i fritidsklubben. Dette får du som lovet en tilbagemelding på i uge 35. (Vi fik afslag senere men uden klage adgang! Og vores protest belv ikke behandlet. Barnet undværede tilbudet og senere belv der brugt tvang via anbringelse og socialloven og placeringer i 2012, 2013, 2014, 2015 uden at den modtagende skole så spyk raporter mm og vi blev slet ikke hørt mens ast fastholdt det kommunn valgt i 2015 da fortiden forsivnder fra dag til dag )
3. Du skulle tage stiling til, om PPR skal påbegynde arbejdet med at få viden om xxx funktionsniveau. (Jeg ønskede han hjæpes med det udredninger der var lavet dvs. at få hans læse computer og hjælp til dette da han er ORDBLIND og det påvirker ham meget samt via BMSF konsulent og psykolog ... nu er der gået to år siden den udredning uden at handleplanen var sat i værk SÅ HVAD SKAL DE UNDERSØGE FORFRA FOR? Se her det blev ikke til noget og senere undersøgelser blev lavet men ikke anvendt og slutter med at de fejludreder ham i 2012 fjerner BMSF og skjuler ordblindhed hvor de i 2016 tilbageføre hans behov men vil igen fortsætte uden ordblindhjælp )

Vi mente derfor ikke, at der var behov for yderligere uddybning - dette er kernen af, hvad mødet handlede om, og vi har ikke tænkt os at tilføje yderligere. Men når du efterspørger, hvad det er for noget dokumentation, vi søger i forhold til pkt.3, så skal vi da gerne uddybe det. (Uhm, Kommunen bestemmer ... men hvad i alverden var deres plan mens de i smug sendt breve til BUF)

Som PPR sagde på mødet, så tilbyder PPR en udredning af xxx funktionsniveau. (Dvs.de vil tvinge os i en specialklasse på et heldagsskole og dokumentere deres TVANG for at jeg ike kan sige fra! Håber de vil tage konsekvenserne af deres valg senre ellerdet er måske for meget at håbe på. Men intet svar kunne fås vedr. læsehjælp osv.)

Dette er med henblik på at være på forkant, hvis det viser sig, at xxx ikke fortsætter sin skolegang på Mentiqa. (Nå, være på forkant? Derfor fik jeg afslag senere også på hans ønske om at kom i normal klub tilbud med støtte så han kan vise hvad han kan uden at være traumatiseret af voksne tiltag som ingen virkning har?)

Udredningen vil blive baseret på lærerudtalelse fra Mentiqaskolen, seneste læsevurdering fra Favrskov Kommune, samt at Tina Refning ifølge dig vil kunne supplere skoleudtalelsen med en pædagogisk beskrivelse af hvilke pædagogiske strategier, som Marius er blevet mødt med på Mentiqa. (Hov, det må vi sige de sortrede kraftigt i, vi fik det ALDRIG da den ny lærer brugt førergreb ... det var hendes pædagogisk redskab for drenge hun ikke kun styre)

Til at gennemse det eksisterende materiale og herved evt kvalificere vurderingen af funktionsniveauet, vil det være relevant at benytte viden fra vores Specialpædagogiske afd. i Odense PPR f.eks ved at lade psykologen Christian gennemse de nævnte papirer, da han har stor erfaring med højt begavede børn.
(Christan blev omgående fjernet af sagen igen, faktisk afvist han selv  i 2011, mens barnet belv anbragt men i 2015 bliver vi pludseligt placeret i hans centerklasse?? Hvordan sker det her lige - og her anede stedet ikke at vi havde udredninger eller en fortid? De fik os og gik igang uden at have kendskab til barnets behov.

Forventingerne var at barnet kommer og alt klapper ... et barn hjemmeundervist siden oktober 2011 som undersøges for en fjernelse! Som blev fjernet, fejlplaceret i 3 år på flere forskellige skoler og adresser valgt af kommune, uden nogen kun aflevere skoleudtalelser, tests eller lign. Indtil en hjemgivelse da en kvik psykolog kom forbi i 2015 efter kommunen afvist udredning længe og påpeger efter testning han er BMSF og ordblind samt fejlplaceret.

Skidt pyt med barnets behov som jeg fint kan høre på min båndoptagelse jeg forklarede FORNUFTIGT den 22. august 2011, blev afvist som være den der ikke tager imod hjælp men alt vi var enig om blev ikke realiseret? Senere domt skyldig for alt i en retsal. Domt for at ikke sikre mit barn en relevant behandling hvor kommunens behandling viste sig at være fejlhåndteringaf barnet? Hjemgivelsen var ikke eksemplarisk ... og vurderinger af psykologer bruger de slet ikke i Odense, deres egen psykogoler ser slet ikke engang familien - de har ikke penge til at se alle 800 handicappede/udsatte blev der sagt indtil de vil se barnet som ikke vil med)

Vi opfatter bestemt dit svar som et konstruktivt ønske om et godt samarbejde, og du skal også opfatte vores svar på samme måde. Og vi ser derfor frem til din beslutning vedr. om PPR skal gå igang med ovenstående arbejde. (Det blev meget negativt og med en masse tvang ... aldrig ville jeg kan have tillid til kommunen igen! Vi blev en socialsag da jeg holdt fast i vores ønsker ... en sag hvor enhver kan se der er noget rivende gjalt hvor kommunens eneste tiltag var at fjerne moren så går skolegang godt? Det skete ikke ... vi kæmper i 2016 nu i alt 5 år senere)

Med venlig hilsen

Konsulent

Odense Kommune
Børn- og Ungeforvaltningen
Skoleafdelingen


Dato: 23-08-2011 12:17


Kære ppp

Jeg ønsker et mere uddybende referat. Jeg øsnker en kvittering for denne email samt for min emails til vores første PPR psykolog hvor han fik en beskrivelse af Marius. (Vi fik det ALDRIG, PPR har hellere ikke sagen)

Herunder navnet på psykologen PPR leder tilbudt og en beskrivelse af hans opgave i vores sag. PPR leder sagt den nye PPR  hedder CCC og hans er kommunens førende ekspert vedr. højt begavede børn. Jeg forklarede at bare på et år vil han være den tredjie psykolog vi skal forholde os til på et år i Odense. (I 2016 er vi op på 7 eller 8 andre)

Det er ikke gavnligt for os udefra vores tidligere forløb med mange social rådgivere, 18 støttepersoner, flere psykologer og flere skoler. Jeg vil understrege at vi igennem 5½ år har jævnligt haft kontakt med Ole Kyed og oplever et tilfredstillende samarbejde med Ole Kyed.
(Det blev besvaret med et totalt afvisning af Ole Kyed, ogå som afgørelse! Sunde fornuft er en mangel vare når der er tale om BMSF opgave)

Jeg ønsker en beskrivelse af hvorfor vores samarbejde med skolen er blevet dårlige. Jeg gengiver en email fra en mageårig lærer på skolen:

Herunder vil jeg punktere at skolens bestyrelse ønsker at man kan og vil kører Mentiqa Odense uden en fagperson med "højt specialiseret viden" omkring højt begavede børn, og jeg mener at det er decideret uansvarligt grundet kompleksiteten i børnegruppen.

Herudover er skolelederen fyret i en periode hvor skolen havde den bedste økonomi, højeste elevindtag og det hidtil bedste faglige og pædagogiske niveau i skolen historie. For ikke at nævne en stabil og velfungerende personale omkring børnene.

Jeg føler jeg er derfor forpligted at informere Odense Kommune om disse tiltag skulle xxx begynde at mistrive under de forudsætninger som forældrebestyrelsen har opstillet. Herudover har to lærer sagt deres stillinger op med kort varsel, begge lærer var xxx særlig tilknyttet til. Jeg håber at de nye lærer viser sig til at være kompetente samarbejdspartner ift. xxx og ppp, men det vil tiden vise.


Jeg har afleveret et beskrivelse fra en af hans lærer, og venter således flere da jeg ønsker at hans funktions niveau beskrives af de lærer som rejser. Lige inden sommerferie har jeg også afleveret et beskrivelse af xxx som socialforvaltningen ønskede. (Alt er PIST VÆK ... sagen er genåbnet og dette korrespondance eksistere ikke i vores journal!)

Jeg ønsker en uddybning i forklaring omkring hvorfor jeg mener det skal være en person Xxx kender fra hans skoleår på Mentiqa. Xxx har profiteret af et år med samme 3 lærer der kender ham særdeles godt og aftaler indbyrdes med hinanden om hvilke tiltag der laves omkring Marius, under vejledning af skoleldere. Xxxx har en forhistori med 18 støttepersoner, flere psykologer og er kriseramt som ikke blev mindsket efter en §50 undersøgelse sidste år som varede et år, resulterede i 3 børnesamtaler men hvor ingen endnu har beskrevet at han har været udsat for skolevold og vold fra andre børn siden han var i børnehaven. XXX har fortalt at han har sagt dette til socialrådgiveren, skolelederen i Favrskov og psykologen i Favrskov. Jeg vil understrege at xxx har aldrig slået andre børn men har gemt sig efter episoderne eller råbt ad dem. Det er som om min underretninger om dette forløb ikke "anerkendes". Trods alt dette er xxx i dag i en positiv forløb, med et minimal indsats omkring ham ift. før hvor det størstedel udgår skolens miljø.

For mig er det vigtigt at xxx er trygge i det tiltag omkring ham og har personer der kender og støtter ham i hans overgang fra SFO til fritidsklubben. xxx har ikke brug for flere nederlag, og klarer sig rigtigt godt i dag på trods af vores "skolefortid". Jeg ønsker at have støtten udefra xxx behov. Han har klart ikke et behov for flere nye ansigter, og udefra erfaring ved jeg at skolerne ofte havde behov for vejledning ift. xxx. Jeg ønsker ikke at påtage mig dette opgave da der findes relevante fagpersoner der kender xxx godt, som xx er tryg ved og som kan varetage opgaven.

Jeg må havde misforstået noget PPR leder sagte omkring indhentelse af dokumentation. Hvorfor sagte PPR leder til mødet jeg må deltage i dette og kun det jeg mener er "relevant" gives videre. Jeg kan ikke læse udefra dette referat hvad aftalen omkring dette er, og hvad papirene skulle bruges til og hvorfra I vil indhente dokumentation. Det ønsker jeg omgående uddybet, samtidig med hvad min rolle i denne opgave er og hvordan jeg får kopier af det I indhendter. Hertil ønsker jeg at deltage i alle møder vedr. min familie, samt få kopier af alle aftaler der indgås.

Jeg ønsker en skriftelig redegørelse over hvorfor xxx tilbydes "et fritidsordning" i kommunens special regi. Jeg kun ikke forstå hvorfor han skal have timer i specialregi fremfor timer i en almindig fritidsklub. Hvad er kommunens begrundelse for dette?

Jeg håber at mit svar ses som et forsøg på et fremmedrettet samarbejde, og en opklaring af misforståelser. Jeg mener at det tiltag der er omkring xxx som jeg har ønsket har fungeret godt indtil nu, og er bekymret for om det ændringer der i skolens personale kan have en negativ indvirking på xxx. Socialsagen er lukket siden 21. juni 2011, udefra at xxx er i trivsel. Det er han også stadigvæk i dag.

mvh
Mor

Socialsagen blev straks genåbnet pga. skoleproblemer IKKE andet da en ny skoleleder 5 dage efter at han tiltrådt fik skrevet det relevante papir. Det var pest eller kolera kan jeg høre på båndene - så UNØDVENDIGT men kommunen i en nøddeskal og i 2016 vidste det sig jeg fik ret at sagen ikke blev bedre af at tage en tur igennem BUF

 


Den 23. aug. 2011 10.32 skrev odense.dk>:

Referaret fra båndoptagelsen noget helt andet  ... det er egentligt grotesk nu hvor jeg lytter til den igen.

Der er mandag d. 22.aug 2011 afholdt møde med Hilde Buys angående hendes børns skolegang. Fra Skoleafdelingen deltog pædagogisk chef og konsulent (mmm jeg fik at vide manden var referent), og fra PPR deltog afdelingsleder.

Mor udtrykte sin bekymring vedrørende hendes børns skolegang på Mentiqa-skolen - særligt omkring hendes søn xxx - da der har været en stor personaleudskiftning og ledelsesmæssig uro på skolen, samt at hun oplever, at hendes samarbejde med skolen er blevet markant dårligere. (Ja ... jeg var vågn og bedt om hjælp! Jeg vidstehvad der lå forud)

xxx går i 4. klasse og er tilmeldt SFO (Mentiqa har SFO til og med 4. klasse). xxx er tilmeldt Vklubben, da mor vurderer, at det vil sikre en god overgang fra SFO til klubtilbud. Mor kunne godt tænke sig, at xxx får støtte, når han er i klubben. Mor er ikke interesseret i kommunens specialtilbud. Hilde er heller ikke interesseret i "almindelige" støttetimer, da hun ikke har tiltro til, at det vil virke. Skoleafdelingen/PPR lover at undersøge, og det er muligt, at der kan tilknyttes en støtteperson fra Mentiqa, som kender xxx og de øvrige Mentiqa børn, som også kommer i klubben. Mor får en tilbagemelding på dette pr. mail i løbet af uge 35. (fik afslag uden klageret! Uden afgørelser. Barnet holdt i tilbud da lederen skulle være skrappe ... og det gik ud over mit barn fordi vi ikke kun fremskynde ting før andre ville )

Mor er bekymret for, om Mentiqaskolen også fremadrettet er det rigtige skoletilbud for xxx . Skoleafdelingen og PPR tilbyder derfor at samle det relevante materiale, der allerede ligger i forhold til xxx, samt at kontakte Skoleleder (tidl. Mentiqa) med henblik på at få viden om xxx funktionsniveau og hvilke pædagogik, der virker overfor xxx. Derved vil man være bedre forberedt, såfremt et nyt skoletilbud bliver nødvendigt. Mor skal således melde tilbage til Skoleafdelingen på skole.buf@odense.dk, hvis hun ønsker at PPR går igang med dette arbejde. (Det blev desværre ikke AKTUELT da vi blev smidt over i en socialsag og nu har jeg hjemmeundervist ham efter en lærer tog førergreb på ham som ingen vil undersøge eller tale om ... andet end nogle journal notater der ikke stemmer med bånd optagelserne! De år efter dette kan ikke helt beskrivers derfor vil jeg ikke tør hjemmeundervise igen)

Ikke engang en klage til Rådkvinden kunne hjælpe os PPR fuppede hende jvf forløbet. Psykologerne der lavede vores forhistori er rejst, men historen hænger vi på. SAgsakter andre foholder sig og hvor de sætter os i kasser jeg treode ikke var muligt. De har endnu ikke taget kontakt til de personer jeg ønskede. DE BLEV VED MED sige de ikke kan svare mig PT. Tja, hvorfor IKKE???? Det er da ikke NORMALT???

Desværre - overraskende anbragt de mit ban med tonsvis af akter jeg ikke kendte. Da fagpersoner kom på sagen mente PPR der var samarbejdsproblemer mellem dem og skolen ... trosd vi samarbejdet et helt år uden at jeg fik beskred om det. Jeg fik det at vide igennem PPR ikke fra skolen eller konsulenten.

Skolen sat rammer op såfremt de skulle have vores sag, uden at vi reelt gjor noget forkert. Det var et hård omgang men jeg gennemskuet de tog fortiden med. Den fortid d ikke havde undersøgt og jeg ikke vidste de vil hæve ud af deres hat.

Men så vælter det da jeg uheldigvis for dem får kendskab til at "udenom" alt var det sådan skolen havde afvist mit barn ved at jeg tog et stupid fejltrin ... små detaljer hvor PPR havde pålagt skolen at hjemvise mig til dem og ikke tage imod barnet. Jeg havde et krav til samarbejdet at skolen ikke påduttes os da jeg oplevede sådan noget aldrig bliver godt, skolen blev påduttet os og sat rammer op. Rammer jeg ikke forstået meningen af ... men da sandheden pivler frem er vi de stor tabere. Igen er referte halfbagt noget ... 2016 var således ikke anderledes end 2011. Relationerne der var opbygget som trak tænder ud faldt på et sammen. Det kommer vel bag på PPR hvor meget det evige resource forhandlinger skader alle parter. Hverken skolen eller vi kunne gøre for vi manglede basale midler ... rammer og sanktionslignede aftaler bragt fortiden ind i nutiden. Alt fordi jeg så åndsvagt trådt ved siden af kassen i god tro på de forståede ... men det er trods alt folkeskolen.BEKLAGER at skal sige det MEN min tillid til ODENSES fremgang er NULL!!! At ikke engang kan regne med det som siges er sandhed, ja det er KOMMUNENS storste problem.

torsdag den 18. august 2011

PCen er ikke søgt endnu ... siden maj 2010 :(

Ansøgnign om aktindsigt


Jeg vil gerne bede en relevant medarbejder skrive til dig, men vi må vide lidt mere om hvad det er du har søgt om aktindsigt i - er det f.eks. en sag vedr. specialpædagogisk støtte eller om handicaptillæg?


Mit brevMit barn har en læserapport og der er gået ged i støtte ansøgnignen derfor søger jeg om aktindsigt. Måske er problemet at han slet ikke er oprettet?

I så faldt hvad skal vi? Skal han udredes helt forfra? Rapporten er fra maj 2010


Svar fra SPS


Jeg kan oplyse, at der ikke er søgt it-rygsæk eller andet støtte til din søn. Skolen har mulighed for at søge hjælpemidler hele året. Der kan søges tilskud om eventuel faglig hjælp til skoleårret 11/12 med ansøgningsfrist 1/2 2012. Skolen er velkommen til at henvende sig til Undervisningsministeriet (undertegnede), hvis de har brug for vejledning i forhold til ansøgningsproceduren.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.