torsdag den 18. august 2011

PCen er ikke søgt endnu ... siden maj 2010 :(

Ansøgnign om aktindsigt


Jeg vil gerne bede en relevant medarbejder skrive til dig, men vi må vide lidt mere om hvad det er du har søgt om aktindsigt i - er det f.eks. en sag vedr. specialpædagogisk støtte eller om handicaptillæg?


Mit brevMit barn har en læserapport og der er gået ged i støtte ansøgnignen derfor søger jeg om aktindsigt. Måske er problemet at han slet ikke er oprettet?

I så faldt hvad skal vi? Skal han udredes helt forfra? Rapporten er fra maj 2010


Svar fra SPS


Jeg kan oplyse, at der ikke er søgt it-rygsæk eller andet støtte til din søn. Skolen har mulighed for at søge hjælpemidler hele året. Der kan søges tilskud om eventuel faglig hjælp til skoleårret 11/12 med ansøgningsfrist 1/2 2012. Skolen er velkommen til at henvende sig til Undervisningsministeriet (undertegnede), hvis de har brug for vejledning i forhold til ansøgningsproceduren.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.