fredag den 16. september 2011

Er det skidt med at kalde PC-læsning for læsning?

Når et barn er ordblind, så er dette barn afskåret fra en stor del af det hverdag som vi andre tager for givet. Barnet kan enten slet ikke læse, eller barnet læser så langsomt at det læste tekst ikke giver mening eller kræver så meget indsats fra barnet at barnet opgiver at læse det som "forventes".

Ofte misforstås barnet som at være dovn, eller stædig inden det voksne omkring barnet overvejer ordblindhed som at være årsagen. Nogle børn klarer sig, på trods af at være ordblind, igennem hele deres skoleforløb og opdages først som at være ordblind når de har problemer på gymnasium eller universitet.

I dag er adgangen til at få teksterne læst via en computerstemme lettere. Dette gøre at den kvikke ordblinde barn som har PC adgang med rette programmer, får mulighed for at kompensere for deres læseproblemer ved at bruge en computer til film, læsning eller skrivning. På samme måde som nogle børn lånt en film for at skrive en bograpport før i tiden. Dermed har ordblinde børn på en "skjult" måde fået adgang til det samme "stof" som jævnaldrende. Barnet kan også skrive skoleteksterne lettere ved hjælp at stavekontrol fanges det fleste småfejl..

Hvis ordblinde får oplæst tekster af en computerstemme, får de adgang til tekstens indhold og har mulighed for at forstå det læste. For meget svær ordblinde eller personer med gode læsefærdigheder oplever begge grupper gavn af oplæsningen. Begge forstår længere og mere komplekse tekster bedre i forhold til hvis de læste uden at bruge uden at bruge PCen som læseredskab.

For alle børn, især ordblinde børn er det i dag vigtigt at vi ser på hvordan kompenserende teknologier kan supplere eller erstatte den undervisningsindsats som vi kender i dag! Ogås i . Vi må anerkende at PCen er i dag en hverdagsredskab som giver muligeder og adgang til information som vi aldrig havde troet muligt.

Mennesker kan gøres til læsere uden visuelle afkodningsfærdigheder ved hjælp af PCen. Dette gælder faktisk fra helt små børn, yngre såvel ældre mennesker! Mulighederne er uendelige. Ingen er begrænset til at vente mere - alle kan deltage lige så snart de er parate til at forstå det de hører og/eller ser. Hermed kan alle faktisk få adgang til tekster og andet stof, og kan dermed både opnå viden og oplevelser på nye måder eller for dem med ordblindhed på lige fod med stærk læsere.

Hermed øges alles mulighed for deltagelse i samfundslivet, med nye muligheder!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.