lørdag den 17. september 2011

Latin undervisning af ordblinde, hensyn der skal tages ...Latin sprogets organisatoriske karakteristika hjælper studerende med indlæringsproblemer. Herudover har eleverne brug for at læren lige er opmærksom på nogle få detaljer ift. ordblinde elever vs. ikke ordblinde elever:

1. Høj grad af struktur og planlægning.


2. Eksplicit undervisning i fonologi eller sprogets lyde. Ordblinde børn har brug for særlig støtte til at
udvikle denne fonologiske opmærksomhed.
- demonstrer skrifteligt hvordan korte sætninger kan opdeles i individuelle ord. Her kan hjælpemidler tages i brug.
- udvikle elevernes opmærksomhed på enkelte ords lydsammensætninger f.eks strege, klappe
- leg med ord, stavelser og rimUndervisningen forudsætter dog, at underviseren:
- kender fonemerne
- kender forholdet mellem bogstav og lyd
- har velegnet ordmateriale (lydret materiale)
- kender forskellige øvelser i fonologisk opmærksomhed
- tager udgangspunkt i det talte sprog og glemmer stavemåden (ortografien)3. Oplysninger gives de studerende skriftlig:
- plan for dagen
- opgaver i klassen

4. Opmærksomhed gives til indlæringsmetoder og sprogets indhold samtidig:
- diskussion af "hvordan man lærer"
- opgaver designet til at lære eleverne, hvordan man lærer

- supplere med billedmateriale eller bogstaver til at støtte lydene5. Orddeling, vendinger, sætninger og læsning brydes op i deres komponenter og viser hermed hvordan disse dele udgør hele. Det skal være sjov, kort og på barnets niveau.


6. Tag hensyn til elevernes individuelle behov ved fastsættelsen af tempoet i indførelsen af ​​nyt materiale. Det kan være svært i en stor klasse men med nøje udvalgte differentierings teknikker så kan det let anvendes. F.eks. nogle kan skrive en teater stykke imens de andre øver indlæringen hvor alt købles sammen til slut.


7. Opmærksomhed på affektive problemer, især angst og perfektionisme. Læren skal være opmærksom på hvordan ordblindhed giver psyko-sociale følgevirkninger. Det betyder at barnets følelsesliv også påvirkes. Barnet oplever en lang række nederlag i skolen og det er vigtigt at det barn oplever at hun eller han duer eller er bare "god". Det børn der halter efter er ekstrem udsatte i social sammenhænge og dermed meget sårbar. Selvtillid og selvværd daler i takt med at barnet får sproglige og skriftlige nederlag.

8. Hyppige gentagelse og revision.


9. Multisensoriske tilgang:
- at se, høre og sige, skrive eller handler ud af det ny sprog


10. Nøje overvejelse af evaluering og test
(præ-test, separat indstilling, udvidet tid).

http://www.camws.org/cpl/educators/LatinforLDbrochure.pdf
http://www.dvo.dk/fileadmin/Undervisning/Fonologisk_opm_rksomhed.pdf
http://www.ordblindeforeningen.dk/dysleksiens_og_dysfasiens_foelgevirkninger.asp

Latin sprogets organisatoriske karakteristika hjælper studerende med indlæringsproblemer:1. Høj grad af struktur og planlægning.


2. Eksplicit undervisning i fonologi af udenlandske sprog.


3. Oplysninger gives de studerende skriftlig:
- plan for dagen
- opgaver i klassen
4. Opmærksomhed gives til indlæringsmetoder og sprogets indhold samtidig:
- diskussion af "hvordan man lærer"
- opgaver designet til at lære eleverne, hvordan man lærer


5. Orddeling, vendinger, sætninger og læsning brydes op i deres komponenter og viser hermed hvordan disse dele udgør hele.


6. Behandling af elevernes individuelle behov ved fastsættelsen af tempoet i indførelsen af ​​nyt materiale.


7. Opmærksomhed på affektive problemer, især angst.


8. Hyppige gentagelse og revision.


9. Multisensoriske tilgang:
- at se, høre og sige, skrive eller handler ud af det ny sprog
10. Nøje overvejelse af evaluering og test
(præ-test, separat indstilling, udvidet tid).

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.