onsdag den 7. september 2011

Når en skole vil af med et barn .... resten viser kommunal inkompetence. Barnet blev en pion.

Hi Psykolog,
Jeg sagt jeg vil kontakte dig hvis der skulle ske noget mere på skolen. Sagen er stor og kompleks.
Skolen har underrettet kommunens socialforvaltning og det er ikke helt sandfærdig de der er skrevet af en skoleleder som kun har været ansat siden 1. september
Hvor hurtigt kan du deltage og observere ham i skolen? Jeg er bang for at han vil bortvises for en mindre detalje efter den underretning og det er vigtigt for mig at han "ses" der hvor han er nu. Jeg håber du kan gøre det så hurtigt som muligt for ellers taber vi vigtige oplysinger om hvordan han er et sted som han kender.
Jeg mener han ikke vil flytte skole og jeg ved det er den bedste tilbud for ham bare ikke lige nu med den lærer og det kaos der er. Det kan ses udefra hvordan han havde det inden hans 2 lærer rejst og skoleledrense afgang som skolen "glemt" at beskrive i underretningen. En dybere forklaring til alt skriver jeg nu men det tager tid. Jeg ved at jeg intet plan fik for ham ... det kan jeg da bevise ... ingen vidste noget. Jeg har kun deltaget i klassens time en gang så jeg ved ikke hvad de henviser til at jeg overværet undervisningen. Skolen har altid haft åben døre hvis forældre ønskede at deltage.
Jeg tror at han vil ikke gavn af at blive flyttet. Jeg tænker også på det andre børn der - alle mangler en faglig forsvarlig løsning ikke bare "ord".
Jeg vidersender både den udtalelse inden sommerferien, den af hans klasselærer og den de skrev nu. Jeg har ikke den fra sept 2011 og den er et eller andet sted bare ikke på min pc. Men alt kommer frem med tid.
Jeg har sendt ledense psykolog en del emails om det der sker på skolen, men jeg har ikke endnu modsvaret "underretnignen" da jeg har haft ham hjemme i dag idet hans tandbøjle gik i stykker som han fik på i går. Der var optaget ved tandlægen og han havde en kort skoledag.
Jeg er også påvirket af den underretningen og ved egentligt ikke hvad der er bedst andet end ting må kom frem som det nu engang er. Det vil være bedst for alle i længden.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.