mandag den 5. september 2011

Personen der skrev det var ansat 5 dage, så faldt hammeren!

Underretning/Opmærksomhedsskema (skolebørn) se den fra 6. juni 2011 samt udtalelser fra juni og august. Der er markante forskel ...

XXX bor alene med sin mor og storesøster. XXXs mor er tydeligt påvirket af en lang proces for at få børnene anerkendt som børn med særlige forudsætninger i det offentlige system. Moderen har senest i forbindelse med skoleårets start og ny klasselærer været inde for at overvære undervisningen og efterfølgende givet udtryk for, at hun ikke længere har tillid til Mentiqa Odense på baggrund af dette. Samtidig fastholder hun dog, at Mentiqa er eneste mulige tilbud til XXX

(Jeg deltog i en times undervisning der var klassenstime, det var fuldt tilladt og aftalt)


Vi oplever på skolen at XXX møder stabilt frem til undervisningen men på det seneste har vi bemærket at den tidligere stabile forbedring og positive udvikling er stagneret og giver sig udtryk i at XXX er tiltagende urolig, udadreagerende og ukoncentreret - med mangelfuld indlæring til følge

(Skolen glemmer at nævne lærer mangel, lærerskift, nye pædagogiskeformer)

I forbindelse med hans temperamentsfulde og udadvendte adfærd har XXX vanskeligt ved at
indgå i varige sociale og legerelaterede forhold med sine jævnaldrende klassekammerater.

(1½ år uden problemer, men da jeg kritiseret skolen skete der ting og sager hvor det var tilladt at spark, slå og ydmyge XXX)

Vi har på det seneste gentagne gange oplevet at XXX  mor vælger at konfrontere lærere, skoleleder, SFO-ansatte og andre tilknyttet skolen med problemstillinger vedr. XXX uden hensyntagen til om han selv, hans kammerater eller andre overhører disse samtaler.

(overdrivelse fremmer forståelse - optagelser lyver ikke)

Fra skolens side er der brugt mange timer og ressourcer på at forsøge at finde en fælles løsning til gavn for XXX.

Skolen oplever at man trods adskillige og ofte lange samtaler med moderen ikke længere nyder den fornødne tillid som er forudsætningen for et godt skole-hjem samarbejde.

(Ja, skriver den skoleleder der var ansat 5 dage da han skrev dette - manden der ikke fortalte alt og slet ikke om skolens nye holdninger til børnene)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.