lørdag den 1. oktober 2011

Adgang for alleDer er lavet en ret fin Video om hvordan Adgang for alle bruges. Vores erfaringer er at teksten skal "bearbejdes" inden den læses med adgang for alle. Det er sådan at adgang for alle læser 100 t ikke som 100 ton ... så disse små detaljer mangler når en tekst læses uden forarbejdning. Det er ikke det stor problem for et skolebarn men kan blive det i Gymnasium.

Adgang for alles lyd var skrækkeligt for os i starten. I dag tænker jeg at det ikke var så meget selveste lyden men det situation hvor alt omkring læsning var afskygeligt. Se, når et barn ikke kan læse og bliver drillet med det eller presser sig selv medet meget stort ønske om at kunne læse så kan det ende med at barnet helt og aldeles ikke ønsker at have noget med læsning at gøre. Lyder skørt, ikke? Barnet så "afviser" netop det som er barnets største ønske ... og det er netop det man som lærer og forældre skal kunne genkende! Det er netop her hvor man skal give det barnet ro og vent til barnet har "lysten" igen - og det er lige her hvor man skal træde varsomt og arbejde med strategier hvor man ikke gentager fortiden. Det er vigtigt at vide hvorfor noget ikke fungerede - og jeg pointere VIDE ikke bare tro at det f.eks. var døvnskab eller uvilje.

Vi gav ham ro. Faktisk et helt ½ år gik der uden at han lavede noget med læsning men bare lært at deltage i timerne og lige så småt accepterede at arbejde i hans hæfter - hæfter som i den grad var let nok til at han ikke stejlede med læsningen. Hæfter hvor han følte at han gjør sit på niveau med de andre børn - ikke det samme som de lavede men han sat det samme energi i at lave en side som de andre sat i at lave en side. Dermed blev han stolt af sit arbejde. Og begyndt lige så småt at kræve mere ... faktisk da vi skiftede lærer bedt han selv om at få sin hæfter tilbage, sådan at han havde noget imens de andre lavede noget han ikke kun følge med i!

Nu er der gået 1½ måned siden skolestart. Han har reelt ikke skrevet ret meget og får det samme dansk som ene undervisning som vi havde fået i 2008, 2009, 2010 ... det er en kedelig situation, men jeg bliver mødt med "vi har ikke ressourcer". Ikke noget at sige til jeg er frustreret når jeg ser "nye" der laver det samme fejl som vi andre har afprøvet. Det er spild af ressourcer ... og ikke mindst fordi det dansk undervisning ligger ind i timer for en af hans yndlings fag, samt tager ham ud af dansk undervisningen hvor de andre får nyt stof om "grammatik" osv. Jeg ved ikke om nogen har tid til at tænke konsekvenser i længden når "skemaet" bare skal gå op i et stor helhed.

Så som noget nyt afprøver jeg adgang for alle. Stakkels barn da han ingen PC har i klassen gentager jeg udvalgte undervisningen herhjemme. Det er hårdt for ham at komme igang. Han mangler jo at lære at koncentrer sig på teksten.

Jeg bruger Adgang for alle lidt alternativ og gøre ham opmærksomme på at finde det ord han ikke forstå og sæt dem over i google. F. eks. kan han med fordel søge et ord som "troldkrabbe" i billeder ... Uden at han ved dette vælger jeg ordene på forhånd. Hvem sagte at manipuler var en dårlig ting?

Det jeg gøre her i starten for at mindske frustrationen er at jeg bruger 4-5 timer på at lave et blog indlæg om et emne. Hermed afgrænser jeg det han skal vide, mod det han selv kan undersøge ... og i hans undersøgelser sørger jeg for at ting findes i første hug. Det er igennem et "lad os fjerne ventetiden" at jeg kan få ham interesserede i at bruge adgang for alle. Husk Adgang for Alle er meget mere tidskrævende for et barn end hvis barnet kunne skimme siden og fang det ord de søger ... og han er jo vandt til at aflytte hvad andre siger for at få informationen og ikke fidne det selv så der er meget som han "ubevidst" skal lærer.

Nu håber jeg bare ikke at han "læser højt" en dag som den PC stemme ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.