mandag den 17. oktober 2011

Afdelingsleder som havde vores sag fra begyndelsen


HKM
17/10/11
Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
Beskrivelse: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Kære Mor.

Tak for din mail.

Jeg er orienteret om dit opkald samt om at TLJ efterfølgende har kontaktet dig og givet en undskyldning.

Jeg vil have en udskrift at PPR psykolog TLJs journalnotat med til mødet tirsdag d. 25/10.Venlig hilsen

HKM
PPR Afd. leder 6-18 års afd.Kære HKM og TLJ,
 
Her er den omtalte mail fra skolen! Efter denne mail er vores kommentar til episoden. Jeg håber at I kan tage hensyn til at dansk ikke et min modersmål skulle jeg skrive på en uforståelig måde.
 
Efter den mail hvor skolen forklarer at de anvendt førergreb på XXX er jeg meget bekymret. Det var skolens sekretær som er socialrådgiover der vidersendt den til mig. Mailen var skrevet af LF. Derfor valgt jeg at kontakte TLJ og ønskede et opfølgende samtale med XXX. Det ønskede TLJ ikke at deltage i og henvist mig til HKM.
 
Jeg vil bede om en redegørelse for hvad der skete efter min telefonsamtale med TLJ. Hun lagt røret på da jeg insiterede at XXX havde flere oplysninger siden hun talt med ham.
 
Jeg overhørt hende og en anden kollega omtale mig som "kuldeskør" og i disse tilfælde skal vi handle. Jeg er rystede over at min bemærkninger om mit barns tarv skal tilgodeses blev misforstået af to medarbejder der omtalt det som at værende "nok". TLJ takkede hendes kollega for at være medlytter.
 
De var ikke opmærksomme på at jeg stadigvæk var i røret og overhørt samtalen. Jeg vil bemærke at jeg er hverken skør men er særdeles bekymret hvis en lærer skal tage FØRERGREB på et barn. Mig bekendt er føregreb ganske ulovligt at bruge i en skolesammenhæng. Jeg ønsker omgående en uddybning af dette og havd det er kommunnen mener de har nok til.
 
Jeg kan forstå at jeg er tildelt en ny socialrådgiver og at hun mener vores familieforhold skal undersøges forfra, det henvist jeg hende til min advokat til da jeg lige har fået den sag afsluttet i juni 2011 og ikke helt kan forstå sammenhælng i tingene.
 
Jeg ønsker hermed en udskrift af TLJ notater af mødet med skolen og samtalen mit barn i torsdags.
MOR

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.