søndag den 2. oktober 2011

At klage, sagsforløb ... tid der går og skoleskift i mellem

Aktuelt startede sagen i april 2009 da Mnetiqa Hadsten lukkede med 24 timers varsel.


Kommunen opstartede en §50 i november 2009 efter problemer i skolen hvor mit barn mistrivedes og jeg valgt at hjemmeundervise ham. Her ligger mange udtalelser om ham inden det forløb fra tidspunkter hvor han var i trivsel. Sagen blev pludseligt meget kritisk i jan 2010 hvor kommunen vil tvangsfjerne ham hvis jeg ikke straks aflever ham i skolen! 


I mellemtid kæmper jeg for en ordblind udredning som ignoreres. Dette havde jeg allerede påbegyndt i oktober 2008, sagen blev igen optaget i februar 2009. Først i april 2010 blev han ret akut uredt - lige inden kommunen regnede med at tvangsfjerne ham. 


I juni 2009 blev han udredt for højt begavelse af kommunen da jeg erfaret at vores privat udredning ikke blev brugt. Ifm. dette udredning søgt jeg om at vi blev flyttet til Mentiqa Odense i kraft af det god erfaringer vi havde på Mentiqa Hadsten, men det er kommunen som beslutter "hvad" tilbudet bliver. Set i bagspejlet var det del af udredning ret let at få, fordi vi kom fra Mentiqa Hadsten Skole og dermed ville de tjekke om han nu også var "klog nok". Det var han, heldigvis. Selv om der lå en tidligere test fra 2007 hvor han var usamarbejdsvillig hvor psykologen mistænkt ham for alt muligt mærkeligt, samt en beskrivelse fra Ole Kyed fra 2008.


Jeg flytter, efter en del forhanlinger med Odense Kommune til Odense i maj 2010. Der er han optaget på Mentiqa efter en screening og prøveuge. Selv om jeg vidste han var ordblindt vurderede jeg i sammenråd med kommunen og skolen at sagen er komplicere i vores tilfælde.


Vi fik skoleforløbet betalt, og besked på at vi skal have ro og atter ro efter en lang opslidende forløb. Men socialforvaltningnen fortsætter alligevel sagen. Ingen samarbejder og fra juli 2010 fortsatter sagen som ENDELIGT blev lukket i juni 2011. For alt i verden trænger jeg til ro nu, men hans ordblindhed volder problemer og det er blevet akut nu. Jeg kun ikke kæmpe på begge fronter samtidig.


Min klage fra jan 2010 over forløbet blev delvis besvaret i juli 2011! Her fik jeg enstemmigt medhold over §50 delen. Men to andre klagepunkter er pist forsvundet ... dem orker jeg ikke at lede efter. Vores tidligere kommune vælger nu at anke det jeg har vundet og fra september 2011 har jeg igen en masse arbejde. Kedeligt får vi bare ikke den tiltrængte ro! Det tager alt energi fra os lige pt.


Nu klages der seperat over forløbet fra juli 2010 til juni 2011 OG TÆNK ordblindehd blev slet ikke nævnt på trods af at §50 er der for at beskrive barnets færdigheder, problemstillinger!
Du tænker måske hvad i alverden har det med at være ordblind eller højtbegavet at gøre?


Vel svaret ligger faktisk her hvor jeg har linket til et sag som jeg fik en del rysteture af. Sagen hedder "Kampen for special undervsiningen". Vi er ikke alene! Jeg vil med tiden samle alle "cases" under et tag så I kan få indblik i hvor svært det kan være at komme igennem det snørklede system med et barn der han special pædagogisk behov. Både ift. vores forløb som et højt begavet barn der ikke trivedes i børnehaven og folkeskole, men også at et barn med en simpel læsehandicap der kan løses. Hvorfor skal disse børn kom så langt ud og ende på en heldagsskole for skole for hjerneskadede og svagt begavede børn? Jeg spørge bare?


Jeg har jo taget turen en gang før da min dreng blev misforståeet og børnehaven ikke mente han var "højt begavet". Faktisk mente psykologen at han var slet ikke undervisbart. Så en vis erfaring har jeg da efterhånden. Problemet man bliver også træt af at hele tiden have et vanskeligt sag. I 2007-2008 endt han næsten på sådan en "heldagsskole" hjerneskadede og svagt begavede børn. En beslutning som ikke vil havde gavnet ham idet han ikke vil passe ind i den målgruppe. I dag er tanken om hvor tæt han var på at være placeret og endda fjernet fra mig skrækkelig.


Politikerne og den daværende undervisningsminister Ulla Tørnes udtalte dengang: ”Nej. Folkeskoleloven er krystal klar. Kommunerne er forpligtigede til at give specialundervisning.”


På trods af gældende lovgivning hævede jeg min pensionsopsparing jeg havde optjent igennem mange år på arbejdsmarkedet og i 2008-2009 kom han på Mentiqa Hadsten hvor han fik det klart bedre. Desvære lukkede skolen i april 2009 og vi flyttede først til Odense i maj 2010 da jeg igen skulle spare op til at kun flytte. Kommunen behandlede aldrig vores skoleønske men tvang os igennem det de mente var bedst - diverse samtaler og omsorgsvigt undersøgelser. Men jeg var noget heldiger end før - jeg fik skolen betalt! Det  manglede bare ... min kontanthjælp rækker ikke til en friskole.


Først i maj 2011 fik jeg endeligt besked om at "ja", det problemer han havde blev afhjulpet for anden gang på en Mentiqa skole. Han er asynkron, og understimuleret ... perfektionistisk og det tager nogle år om at rette op på. Herudover vides det ikke endnu havd effekten af det skoletrauma han har oplevet udarter sig til!


Men nu har manglende læsningen indhentet os og tro det eller ej symptomerne på mistrivsel er tilbage som overordnet kan forveksles med manglende omsorg når ingen ønsker at se om der er et funktions nedsættelse som ligger til grund for hans adfærd. Se indlægget om "gråzone barn".


Igennem sagen fik jeg aldrig anerkendelse for at havde haft ret men skulle "indordne os og blive undersøgt gentagende gange uden brugbart resultat". Imens det resultater der kun anvendes aldrig blev sat i værk. Kommunen lukkede bare sagen, rettede den aldrig og forklarede aldrig deres lukning! 


Dermed nævnes positive resultater som var til vores fordel ikke i undersøgelserne! Her er en af dem vores læserapport, en anden var en rapport i børnehaveforløbet, Ole Kyeds møde med børnehaven, og ikke mindst det TO gange hvor det skolevalg jeg selv kæmpet for var positivt. For ikke at glemme alt det positive rapporter vi fik igennem tiden. Alle fokuserede på tussegammel rapporter der var blevet modbevidst - så husk: Det er vigtigt at modsvare alle brev med små fejl oplysninger!


Nu kæmper jeg med en ordblinde forløb der allerede nu trækker tænder ud på selv det mest hærdede kriger! Hvad mon resultatet bliver?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.