tirsdag den 11. maj 2010

Beslutningen da Duelundskolen blev skabt

Beslutningen - linker til Duelundskolen.dk af Ulla Lauridsen

Min mand og jeg har i dag besluttet, at vi vil hjemmeundervise vores søn Erik. Det går rigtig, rigtig dårligt i skolen (se vedhæftede indstilling til PPR), og vi synes, det er på høje tid, der bliver taget hånd om situationen, inden Erik udvikler sig psykologisk uhensigtsmæssigt og/eller hans uddannelse helt tabes på gulvet.

I første omgang bliver det et eksperiment. Vi forventer at give ham orlov fra folkeskolen fredag d. 16. april og undervise hjemme indtil sommerferien, hvor vi så vil træffe en beslutning om fremtiden baseret på, hvordan det går.

Vi tror, hjemmeundervisning er det bedste for Erik, fordi han har et stort behov for voksenstøtte i undervisningen – støtte til at holde fast i opgaven i stedet for at forsvinde i sit eget fantasiunivers. Tænk noget i retning af Steen og Spaceman Spiff.

Hans faglige standpunkt i både dansk og matematik er åbenbart helt utilfredsstillende, så det er, hvad vi vil koncentrere os om at ophjælpe. Derfor har vi i sinde at planlægge en skoledag fra 8,30 til 12 med tre lektioner à en time og 15 minutters frikvarter mellem hver. Klokken 12 spiser vi frokost, og så har Erik fri.

De tre lektioner skal hver dag være først en dansktime og så en matematiktime og derefter mandag religion, tirsdag engelsk, onsdag natur/teknik, torsdag engelsk og fredag natur/teknik. Vi dropper idræt og kreative fag – det må vi integrere i fritiden, og vi dropper samfundsfag/historie i første omgang. Vælger vi at gå videre med hjemmeundervisningen næste år, vil vi måske tilføje en lektion efter frokost et par dage om ugen og undervise i samfundsfag og historie.

Timetallet lyder umiddelbart ikke af meget, men dels bliver det en meget intensiv undervisning one-on-one, og dels har det været tankevækkende for mig at erfare, at Eriks storesøster, Inger, til næste år skal gå på Brejning efterskole, hvor de åbenbart kan afvikle hele 9. klasses pensum på tre timer hver formiddag – to dobbeltlektioner mellem 9 og 12 – og få gode resultater.

Vi har masser af idéer, og vi glæder os faktisk enormt. Beslutningen har været undervejs i mange måneder, og vi har rekrutteret en ekspert i ordblindhed til at hjælpe os. Det er Karina Thøgersen fra Ordzonen – http://www.ordzonen.dk/

Lars, Eriks far, har allerede testet konceptet en dag, hvor Erik havde meget ondt i den ene fod og ikke kunne gå i skole, men omvendt heller ikke kunne betragtes som syg. Det gik fint. Nu skal jeg finde ud af, hvordan reglerne er, og om det tjener noget formål at oprette en privatskole med én elev.

Det er primært mig, der bliver ansvarlig for undervisningen, og jeg må så passe min egen geschäft efter frokost. Lars’ arbejde er meget fleksibelt, og han kan formentlig undervise på enkelte dage, hvor jeg har særligt travlt. Vi er begge to dybt taknemlige over, at vi har denne mulighed for selv at tage hånd om Eriks situation. Var vi hængt op med hus og to biler, ville vi formentlig ikke kunne gøre det, eller i hvert fald ikke uden at vende familiens liv helt på hovedet.

Pprskema Erik Duelund 110310

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.