søndag den 2. oktober 2011

Forældre til ordblinde børn får eget netværk

Ved at gå sammen i et netværk skal forældre til ordblinde børn på udvalgte skoler blive bedre advokater for deres børn. Forældrene i det nye projekt skal ikke kun udveksle erfaringer. De får også tilbudt tre faglige workshopper om ordblindhed.


Projektets styregruppe er i øjeblikket ved at indgå samarbejde mellem et antal kommuner med inddragelse af PPR og udvalgte folkeskoler. Desuden bliver 12 personer fra Ordblinde/Dysleksiforeningen uddannet til at fungere som mødeledere af netværksmøderne.
"Vi håber, at vi får udviklet og implementeret en familienetværksmodel, der dels kan understøtte familier med ordblinde børn og dels kan bygge bro og klargøre ansvar og forventninger fra skole til hjem", lyder det fra Birgit Dilling Jandorf.

læs mere klik her

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.