søndag den 2. oktober 2011

Forældre til ordblinde børn klager fra 2005

Fagforeningen 3F bliver bestormet af forældre til ordblinde børn, der slås med, at de danske folkeskoler ikke vil anerkende, at børnene er ordblinde.

Siden 3F for en måned siden besluttede at kræve erstatning fra kommunen, fordi en ordblind dreng fra Thisted ikke har fået hjælp, har fagforeningen fået to-tre henvendelser om dagen fra forældre i samme situation.

Tidligere kom der kun sjældent den type henvendelser, men det har ændret sig siden sagen fra Thisted kom frem.

3F's uddannelseskonsulent på området, Kim Olsen understreger, at forældre nu ringer fra kommuner landet over, hvor de samme klagepunkter går igen.

- De har børn med helt klare tegn på ordblindhed, men skolerne vil ikke anerkende, at de er ordblinde. Børnene er aldrig blevet testet for, at man kunne give dem den rette specialundervisning. Forældrene er blevet afvist af skolerne, og har ikke før haft noget sted at gå hen. Antallet af henvendelser viser, at det her er et meget stort problem, siger Kim Olsen til Fagbladet.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.