tirsdag den 4. oktober 2011

Ja, han kan svare igen men slet ikke aggressivt ... 10 dage inden der tages førergreb på ham

Da jeg fik en mail blev jeg for alvor hysterisk bekymret for mit barn ... han havde haft det godt over et år og så denne mail 2 måneder efter sommerferie hvor jeg fik aflsag på at flytte ham til læseklassen. Det viser sig min dreng var grov mobbet og 10 dage senere mister lææren besindelsen i klassen. Begge lærer, den som skrev dette og den som mistede grebet så ikke deres andel.  Men først, den lærer der havde min dreng i over et år 4 dage om ugen ...
Jeg til hans lærer jeg vidste jeg kun regne med som havde rejst i sommerferie, inden jeg igen kontaktede kommunen og tiggede om hjælp. Papirene lige inden sommerferie var så god at vores socialsag blev lukket - når børn trives i skolen så er der intet at komme efter! Sikke noget vrøvl at hjemmet er problemet - hvad emd børn som har handicap, fejl håndteres osv?


Den 4. okt. 2011 20.34 skrev moren

Genkender du barnet?hmm, decideret voldelig synes jeg aldrig jeg har oplevet, kan svarer igen, ja, men slet ikke aggressivt.
XXX kan sagtens følge med, ikke lave ballade, og gøre ting selvstændigt, men især det sidste kræver at opgaverne er interessante fra hans side af, hvis man forklarer ham det logisk, eller stiller en belønning i udsigt, så kan han også både lokkes og presses til ting han ikke finder underholdende. XXX kræver en fast tilgang, underviseren må ikke være svag overfor ham, og han skal forstå at han intet kan ændre. så bliver han blid som et lam når han først har accepteret at han er magtesløs. det lyder hårdt, men det er sundt for ham, og for hans eget bedste, og han ved det egentlig godt selv...


XXX:
Han har det svært både i undervisningen og i det sociale samspil. Han kan ikke finde ud af at læse andre folks grænser og hans adfærd når han er frustreret går fra at være meget aggressiv højtråbende og kasten med ting, til at true, slå og anden voldelig adfærd. Han følger ofte efter de andre for at fortsætte og optrappe konflikten, og må ofte standses i både det og selve den voldelige adfærd. Han har det rigtigt hårdt med klassen, men han er nødt til at have hjælp til, og selv arbejde med, at kunne kommunikere hensigtsmæssigt med andre og få styr på udtryksmåden for sin frustration.

Han kan ikke følge med i mere end 1-4 minutter adgangen uden at forstyrre andre og kan slet ikke arbejde selvstændigt, uden voksen opsyn konstant, i undervisningen. Hvor meget der skyldes at han ikke kan forstå opgaven og hvor meget der skyldes at han hellere vil klovne rundt og lege er jeg usikker på. Han har brug for massiv læse/skrive hjælp. Men har har også brug for at arbejde med sin attitude... skolelokalet er et undervisningslokale, ikke en SFO, det vil sige der skal arbejdes med læring og tilegnelse af færdigheder... ikke kun underholdning og tidsfordriv. Det kræver at han arbejder med sin koncentration og det at vende tilbage til sin opgave igen, indtil han har fået fuldført den. Jeg mener ikke på nuværende tidspunkt at det er muligt for ham, uden massive tiltag fra både ham selv, hjemmet og skolen, at få et udbytte af det niveau der hører til hold to undervisningsmæssigt. Hvilke tiltag og om de kan foranstaltes under de nuværende rammer på skolen, må afgøres i samråd mellem undervisere og leder i samspil med hjemmet.

Læren opdagede ikke de andre tæskede ham i frikvarterene og skrev sedler at han var DUM konstant - der er så meget ma ikke ser når forældrene skla opdrage deres uvorne unger.


Den 3. lærer som retfærddigøre hendes brug af førergreb kan læses her: Klik her

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.