mandag den 3. oktober 2011

Læsekonsulent købles på

Hun er psykolog og kan vejlede hvad der kan gøres. Jeg synes det er svært at finde ud af hvad vi kan få af hjælp så jeg har skrevet:


Jeg har i dag talt med læsekonsulenten som vil indkalde til et møde vedr. læsning.

Liselotte som er læsekonsulenten kontakter skolepsykologen som indkalder til møde. Det er også skolepsykologen som skriver støttetime papir som skolen skal have til at søge refusion fra SU styrelsen til lærer timer. Disse refunderes med 50% har jeg fået at vide. Jeg ved ikke om der er muligheder at få resten dækket. Hvem tager sig af den opgave?

Jeg har talt med SU styrelsen og de godtager hans rapport fra maj 2010 til at søge om PCen da ansøgningen ikke blev sendt. De kan kontaktes ved sps@su.dk Hvem tager sig af den opgave?

Læsekonsulenten ift. ham og undervisning og står til rådighed for vejledende spørgsmål vedr. undervisning, men ikke som en der "underviser læren". Det må vi finde ud af hvordan der søges penge til dette. Og hvordan det skal gøres. Hvem tager sig af dette?

Handleplan skal laves. Jeg regner med læsekonsulenten laver den da hun er læsekonsulenten. Hvis jeg tager fejl bedes jeg om at den rettes.

Herudover ønsker jeg at få præciseret hvad ressourcer vi kan søge til ham ifm. læsning:

- herunder hjælpemidler (hvem dækker hvad, hvad kan han få og hvordan samt hvorfra),
- særundervisning i læsning udover alm. skole undervisning,
- undervisning i PC anvendelse evt. andre hjælpemidler og
- dækning af udgifter ifm. skolebøger eller lærertimer.
- Herudover evt. videre udredning ifm. ordblindhed.
(hvem skriver til mig og det?)

Jeg ønsker at deltage i møderne omkring ham

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.